Bulgarian Bible

Числа 1

Числа

Index

Глава 2

1

 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: 

2

 Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо. 

3

 Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според установените си войнства; и началникът на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син. 

4

 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души). 

5

 До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син; 

6

 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души); 

7

 и Завулоновото племе; и началникът на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син; 

8

 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души. 

9

 Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи. 

10

 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им войнства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син. 

11

 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души). 

12

 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син; 

13

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души) 

14

 и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син; 

15

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души. 

16

 Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда и петдесет души, според устроените им войнства). Те да се вдигат втори. 

17

 После да се вдига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си. 

18

 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им войнства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син. 

19

 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души). 

20

 До него да бъде Манасиевото племе; и началникът на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син; 

21

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души); 

22

 и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син; 

23

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души. 

24

 Всичките преброени от Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си войнства). Те да се дигат трети. 

25

 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син. 

26

 (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха шестстотин и две хиляди и седемстотин души). 

27

 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син; 

28

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души); 

29

 и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син; 

30

 (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души. 

31

 Всичките преброени в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си. 

32

 Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 

33

 А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея. 

34

 И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове. 

Числа 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: