Bulgarian Bible

4 Царе 25

1 Летописи

Index

Глава 1

1

 Адам, Сит, Енос, 

2

 Каинан, Маалалеил, Яред, 

3

 Енох, Матусал, Ламех, 

4

 Ное, Сим, Хам и Яфет. 

5

 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас; 

6

 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма; 

7

 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+. 

8

 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан; 

9

 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан. 

10

 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята; 

11

 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите, 

12

 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите; 

13

 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета, 

14

 и евусейците, аморейците, гергесейците, 

15

 евейците, арукейците, асенейците, 

16

 арвадците, цемарейците и аматейците. 

17

 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох§; 

18

 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера. 

19

 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан. 

20

 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха, 

21

 Адорама, Узала, Дикла, 

22

 Гевала*, Авимаила, Шева, 

23

 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове, 

24

 Сим, Арфаксад, Сала, 

25

 Евер, Фалек, Рагав, 

26

 Серух, Нахор, Тара, 

27

 Аврам, който е Авраам, 

28

 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил. 

29

 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам, 

30

 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема, 

31

 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове. 

32

 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан; 

33

 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура. 

34

 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил, 

35

 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей; 

36

 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик; 

37

 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза. 

38

 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан; 

39

 а Лотови синове: Хори и Омам§; а сестра на Лота бе Тамна; 

40

 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана: 

41

 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан; 

42

 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран. 

43

 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава. 

44

 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора. 

45

 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците. 

46

 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит. 

47

 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека. 

48

 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат§. 

49

 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син. 

50

 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука. 

51

 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет, 

52

 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон, 

53

 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар, 

54

 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци. 

1 Летописи 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: