Bulgarian Bible

Матей 23

Матей

Index

Глава 24

1

 И когато излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 

2

 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине. 

3

 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века? 

4

 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; 

5

 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. 

6

 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. 

7

 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 

8

 Но всичко това ще бъде само начало на страдания. 

9

 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 

10

 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. 

11

 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 

12

 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 

13

 Но който устои до край, той ще бъде спасен. 

14

 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът. 

15

 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете нека разбира), 

16

 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините; 

17

 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си; 

18

 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си. 

19

 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни! 

20

 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден; 

21

 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. 

22

 И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. 

23

 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; 

24

 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. 

25

 Ето предсказах ви. 

26

 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте. 

27

 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 

28

 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. 

29

 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 

30

 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 

31

 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. 

32

 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 

33

 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 

34

 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 

35

 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 

36

 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 

37

 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 

38

 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, 

39

 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 

40

 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. 

41

 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. 

42

 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. 

43

 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. 

44

 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде. 

45

 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна навреме? 

46

 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. 

47

 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. 

48

 Но, ако оня слуга е зъл*(Гръцки: Оня зъл слуга каже.), и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, 

49

 и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците, 

50

 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае, 

51

 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 

Матей 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: