Bulgarian Bible

Матей 28

Марко

Index

Глава 1

1

 Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; 

1

 О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. 

2

 както е писано в книгата на пророк Исаия:_— "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път; 

3

 Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него." 

4

 Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване греховете. 

4

 О И дохожда при него при един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 

5

 И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимяни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. 

6

 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед. 

7

 И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му. 

8

 Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух. 

9

 През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. 

11

 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение. 

12

 И веднага Духът Го закара в пустинята. 

13

 И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха. 

14

 А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: 

15

 Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието. 

16

 А когато минаваше край Галилейското езеро*(Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.), видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. 

17

 И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци. 

18

 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. 

19

 И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Йоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. 

20

 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него. 

21

 И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше. 

22

 И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. 

23

 И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки: 

24

 [Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий. 

25

 Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него. 

26

 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него. 

27

 И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват! 

28

 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност. 

29

 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея. 

30

 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея. 

31

 И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше. 

32

 И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 

33

 И целият град се събра пред вратата. 

34

 И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха. 

35

 И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. 

36

 А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му. 

37

 И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят. 

38

 А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл. 

39

 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете. 

41

 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен. 

42

 И веднага проказата го остави, и той се очисти. 

43

 И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза: 

44

 Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 

45

 А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде. 

Марко 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: