Bulgarian Bible

Марко 1

Марко

Index

Глава 2

1

 След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата. 

2

 И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото. 

3

 Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха. 

4

 И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. 

5

 А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. 

6

 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: 

7

 Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 

8

 Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? 

9

 Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи? 

10

 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика): 

11

 Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. 

12

 И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо. 

13

 И пак излезе край езерото; и цялото множество идеше при Него, и Той ги поучаваше. 

14

 Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след Него. 

15

 И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него. 

16

 Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците? 

17

 А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние). 

18

 А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дохождат и казват Му: Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а Твоите не постят? 

19

 А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? Дотогава, докогато младоженецът е с тях, не могат да постят. 

20

 Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, през ония дни, ще постят. 

21

 Никой не пришива кръпка от невалян плат на вехта дреха; а инак, това, което трябваше да запълни дрехата, отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо. 

22

 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете; и се изхабяват и виното и меховете; но наливат ново вино в нови мехове. 

23

 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове. 

24

 И фарисеите Му рекоха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено? 

25

 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато беше в нужда, и огладня и мъжете, които бяха с него? 

26

 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на ония, които бяха с него? 

27

 И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата; 

28

 така щото Човешкият Син е господар и на съботата. 

Марко 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: