Bulgarian Bible

Лука 23

Лука

Index

Глава 24

1

 А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. 

2

 И намериха камъка отвален от гроба. 

2

 О и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха. 

3

 И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. 

4

 И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. 

5

 И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? 

6

 Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, 

7

 като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат, и в третия ден да възкръсне. 

8

 И спомниха си думите му. 

9

 И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. 

10

 А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. 

11

 А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха. 

12

 А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните, сложени отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото. 

13

 И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии*(Около 11 километра.) далеч от Ерусалим. 

14

 И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало. 

15

 И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 

16

 Но очите им се удържаха да Го не познаят. 

17

 И рече им: Какви са тия думи, които разменявате помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени. 

18

 И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? 

19

 И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде; 

21

 А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това. 

22

 При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба, 

23

 и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. 

24

 И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели. 

25

 И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! 

26

 Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си? 

27

 И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания. 

28

 И приближиха селото, в което отиваха; Той се държеше, като че отива по-надалеч. 

29

 Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. 

30

 И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. 

31

 И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. 

32

 И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? 

33

 И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, 

34

 които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. 

35

 Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба. 

36

 И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! 

37

 А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. 

38

 И Той им рече: Защо се смущавате? И защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? 

39

 Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. 

40

 И като рече това, показа им ръцете и нозете си. 

41

 Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене? 

42

 И дадоха му част от печена риба [и меден сок]. 

43

 И взе та яде пред тях. 

44

 И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. 

45

 Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. 

46

 И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, 

47

 и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. 

48

 Вие сте свидетели на това. 

49

 И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила от горе. 

50

 И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови. 

51

 И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето. 

52

 И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост; 

53

 и бяха постоянно в храма, [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин]. 

Йоан 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: