Bulgarian Bible

Откровение 21

Откровение

Index

Глава 22

1

 След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше (Или: Която беше.) всред улицата му. 

2

 И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. 

3

 Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. 

4

 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. 

5

 Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. 

6

 И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане. 

7

 И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. 

8

 Аз, Иоан, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това. 

9

 Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу. 

10

 Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близу. 

11

 Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет. 

12

 Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. 

13

 Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. 

14

 Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. 

15

 А отвън са псетата (Виж. Фил. 32), чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. 

16

 Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. 

17

 И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. 

18

 Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, 

19

 и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. 

20

 Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе! 

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com