Croatian Bible

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1

  Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju; 

2

 stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek. 

3

 Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. 

4

 Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

5

 Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. 

6

 Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. 

7

 Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

8

 Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije. 

9

 Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. 

10

 Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

11

 Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije. 

12

 Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. 

13

 Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

14

 Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije. 

15

 Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. 

16

 Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

17

 Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije. 

18

 Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. 

19

 Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

20

 Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije. 

21

 Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. 

22

 Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

23

 Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. 

24

 Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze. 

25

 Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. 

26

 Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

27

 Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije. 

28

 Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. 

29

 Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo." 

30

 Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 

31

 Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije. 

32

 Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet. 

Genesis 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: