Croatian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

  Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. 

2

 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. 

3

 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 

4

 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. 

5

 Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima. 

6

 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. 

7

 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan. 

8

 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. 

9

 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve." 

10

 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. 

11

 Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah 

12

 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad). 

13

 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, 

14

 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci. 

15

 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. 

16

 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, 

17

 Hivijci, Arkijci, Sinijci, 

18

 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, 

19

 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše. 

20

 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima. 

21

 A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi. 

22

 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. 

23

 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš. 

24

 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 

25

 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 

26

 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 

27

 Hadoram, Uzal, Dikla, 

28

 Obal, Abimael, Šeba, 

29

 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. 

30

 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku. 

31

 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima. 

32

 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa. 

Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: