Croatian Bible

Numbers 1

Numbers

Return to Index

Chapter 2

1

  Jahve reče Mojsiju i Aronu: 

2

 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje. 

3

 Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov. 

4

 Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih. 

5

 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov. 

6

 Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih. 

7

 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov. 

8

 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih. 

9

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju! 

10

 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov. 

11

 Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih. 

12

 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev. 

13

 Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih. 

14

 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov. 

15

 Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih. 

16

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi! 

17

 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom. 

18

 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov. 

19

 Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih. 

20

 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov. 

21

 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih. 

22

 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 

23

 Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih. 

24

 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći! 

25

 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev. 

26

 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih. 

27

 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov. 

28

 Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih. 

29

 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov. 

30

 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih. 

31

 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama." 

32

 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 

33

 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju. 

34

 U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici. 

Numbers 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: