Croatian Bible

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

  David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 

2

 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi. 

3

 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu. 

4

 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 

5

 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri. 

6

 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi. 

7

 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 

8

 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik. 

9

 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest, 

10

 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

11

 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

12

 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

13

 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest, 

14

 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

15

 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

16

 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

17

 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

18

 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

19

 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

20

 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

21

 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

22

 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

23

 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

24

 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

25

 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

26

 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

27

 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

28

 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

29

 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

30

 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 

31

 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest. 

1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: