Danske Bibelen

1 Chronicles 7

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 8

1

 Benjamin avlede Bela, den førstfødte, Asjbel den anden, Ahiram den tredje, 

2

 Noha den fjerde og Rafa den femte. 

3

 Bela havde Sønner: Ard, Gera, Ehuds Fader, 

4

 Abisjua, Na`aman, Ahoa, 

5

 Gera, Sjefufan og Hufam. 

6

 Ehuds Sønner var følgende de var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Gebas Indbyggere, men førtes bort til Manahat, 

7

 da Na`aman, Ahija og Gerå førte dem bort -: Han avlede Uzza og Ahihud. 

8

 Sjaharajim avlede på Moabs Slette - efter at han havde sendt sine Hustruer Husjim og Ba`ara bort 

9

 han avlede med sin Hustru Hodesj: Jobab, Zibja, Mesja, Malkam, 

10

 Je`uz, Sakeja og Mirma; det var hans Sønner, Overhoveder for Fædrenehuse; 

11

 og med Husjim avlede han Abitub og Elpa`al. 

12

 Elpa`als Sønner: Eber, Misj`am og Sjemer, som byggede Ono og Lod med Småbyer. 

13

 Beri`a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon; det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt. 

14

 Deres Brødre var Elpa`al Sjasjak og Jeremot. 

15

 Og Zebadja, Arad, Eder, 

16

 Mikael, Jisjpa og Joha var Beri`as Sønner. 

17

 Zebadja, Mesjullam` Hizki, Heber, 

18

 Jisjmeraj, Jizli`a og Jobab var Elpa`als Sønner. 

19

 Jakim, Zikri, Zabdi, 

20

 Eljoenaj, Zilletaj, Eliel, 

21

 Adaja, Beraja og Sjimrat var Sjim`is Sønner. 

22

 Jisjpan, Eber, Eliel, 

23

 Abdon, Zikri, Hanan, 

24

 Hananja, Elam, Antotija, 

25

 Jifdeja og Penuel var Sjasjaks Sønner. 

26

 Sjamsjeraj, Sjeharja, Atalja, 

27

 Ja`aresjja, Elija og Zikri var Jerohatns Sønner. 

28

 Disse var Overhoveder for Fædrenehuse, Overhoveder efter deres Slægter; de boede i Jerusalem. 

29

 I Gibeon boede Je`uel, Gibeons Fader, hvis Hustru hed Ma`aka; 

30

 hans førstefødte Søn var Abdon, dernæst Zur, Kisj, Ba`al, Ner, Nadab, 

31

 Gedor, Ajo, Zeker og Miklot. 

32

 Miklot avlede Sjim`a. Også disse boede over for deres Brødre sammen med deres Brødre i Jerusalem. 

33

 Ner avlede Kisj. Kisj avlede Saul. Saul avlede Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba`al. 

34

 Jonatans Søn var Meribba`al. Meribba`al avlede Mika. 

35

 Mikas Sønner: Piton, Melek, Ta`rea og Ahaz. 

36

 Ahaz avlede Jehoadda. Jehoadda avlede Alemet, Azmavet og Zimri. Zimri avlede Moza. 

37

 Moza avlede Bin`a, hans Søn var Rafa hans Søn El`asa, hans Søn Azel. 

38

 Azel havde seks Sønner, hvis Navne var Azrikam, Bokeru, Jisjmael, Sjearja, Obadja og Hanan; alle disse var Azels Sønner. 

39

 Hans Broder Esjeks Sønner: Ulam, den førstefødte, Je`usj den anden og Elifelet den tredje. 

40

 Ulams Sønner var dygtige Krigere, der spændte Bue og havde mange Sønner og Sønnesønner. Alle disse var Benjamins Sønner. 

1 Chronicles 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: