Hungarian Bible

Numbers 33

Numbers

Return to Index

Chapter 34

1

  És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 

2

  Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az ő határai szerint), 

3

  Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé. 

4

  És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig. 

5

  Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen. 

6

  A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok. 

7

  Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének. 

8

  A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen. 

9

  És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok. 

10

  A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig. 

11

  És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. 

12

  Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül. 

13

  És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek; 

14

  Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket. 

15

  Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől. 

16

  Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 

17

  Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia. 

18

  És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 

19

  Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. 

20

  A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia. 

21

  A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia. 

22

  A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia. 

23

  A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia. 

24

  Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 

25

  És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 

26

  És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 

27

  És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 

28

  És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia. 

29

  Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén. 

Numbers 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: