Hungarian Bible

Proverbs 23

Proverbs

Return to Index

Chapter 24

1

  Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni. 

2

  Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik. 

3

  Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg. 

4

  És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával. 

5

  A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű. 

6

  Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. 

7

  Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját. 

8

  A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. 

9

  A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos. 

10

  Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd. 

11

  Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! 

12

  Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. 

13

  Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek. 

14

  Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész! 

15

  Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát! 

16

  Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig [csak egy] nyavalyával is elvesznek. 

17

  Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved, 

18

  Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját [te reád.] 

19

  Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre; 

20

  Mert a gonosznak nem lesz [jó] vége, az istentelenek szövétneke kialszik. 

21

  Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél. 

22

  Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja? 

23

  Ezek is a bölcsek [szavai.] Személyt válogatni az ítéletben nem jó. 

24

  A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek. 

25

  A kik pedig megfeddik [a bűnöst,] azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok! 

26

  Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel. 

27

  Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat. 

28

  Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é [valakit] a te ajkaiddal? 

29

  Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint. 

30

  A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett. 

31

  És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala. 

32

  Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, [ezt] a tanulságot vevém abból: 

33

  Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, 

34

  És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú. 

Proverbs 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: