Hungarian Bible

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. 

2

  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 

3

  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; 

4

  És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. 

5

  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. 

6

  Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 

7

  Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 

8

  Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. 

9

  Igyekezzél hozzám jőni hamar. 

10

  Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. 

11

  Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra. 

12

  Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. 

13

  A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat. 

14

  Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. 

15

  Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek. 

16

  Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. 

17

  De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából. 

18

  És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. 

19

  Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. 

20

  Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. 

21

  Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak. 

22

  Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen. 

Titus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: