Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1721 (emphutos) to 1730 (endeigma)

Previous Page - 1711 (emporia) to 1720 (emphusao)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1721

emfutoV
 emphutos

emfuton
Jam 1:21

1722

en
 en

en
Matt 1:18, Matt 1:20, Matt 1:23, Matt 2:1, Matt 2:1, Matt 2:2, Matt 2:5, Matt 2:6, Matt 2:9, Matt 2:16, Matt 2:16, Matt 2:18, Matt 2:19, Matt 3:1, Matt 3:1, Matt 3:3, Matt 3:6, Matt 3:9, Matt 3:11, Matt 3:11, Matt 3:12, Matt 3:17, Matt 4:13, Matt 4:16, Matt 4:16, Matt 4:21, Matt 4:23, Matt 4:23, Matt 5:12, Matt 5:13, Matt 5:15, Matt 5:16, Matt 5:19, Matt 5:19, Matt 5:25, Matt 5:28, Matt 5:34, Matt 5:35, Matt 5:36, Matt 5:45, Matt 5:48, Matt 6:1, Matt 6:2, Matt 6:2, Matt 6:4, Matt 6:4, Matt 6:4, Matt 6:5, Matt 6:5, Matt 6:6, Matt 6:6, Matt 6:6, Matt 6:7, Matt 6:9, Matt 6:10, Matt 6:18, Matt 6:18, Matt 6:18, Matt 6:20, Matt 6:23, Matt 6:29, Matt 7:2, Matt 7:2, Matt 7:3, Matt 7:3, Matt 7:4, Matt 7:6, Matt 7:11, Matt 7:15, Matt 7:21, Matt 7:22, Matt 8:6, Matt 8:10, Matt 8:11, Matt 8:13, Matt 8:24, Matt 8:32, Matt 9:3, Matt 9:4, Matt 9:10, Matt 9:21, Matt 9:31, Matt 9:33, Matt 9:34, Matt 9:35, Matt 9:35, Matt 10:11, Matt 10:15, Matt 10:16, Matt 10:17, Matt 10:19, Matt 10:20, Matt 10:23, Matt 10:27, Matt 10:27, Matt 10:28, Matt 10:32, Matt 10:32, Matt 10:32, Matt 10:33, Matt 11:1, Matt 11:2, Matt 11:6, Matt 11:8, Matt 11:8, Matt 11:11, Matt 11:11, Matt 11:16, Matt 11:20, Matt 11:21, Matt 11:21, Matt 11:21, Matt 11:22, Matt 11:23, Matt 11:23, Matt 11:24, Matt 11:25, Matt 12:1, Matt 12:2, Matt 12:5, Matt 12:5, Matt 12:19, Matt 12:21, Matt 12:24, Matt 12:27, Matt 12:27, Matt 12:28, Matt 12:32, Matt 12:32, Matt 12:36, Matt 12:40, Matt 12:40, Matt 12:41, Matt 12:42, Matt 12:50, Matt 13:1, Matt 13:3, Matt 13:4, Matt 13:10, Matt 13:13, Matt 13:19, Matt 13:21, Matt 13:24, Matt 13:25, Matt 13:27, Matt 13:30, Matt 13:31, Matt 13:32, Matt 13:34, Matt 13:35, Matt 13:40, Matt 13:43, Matt 13:44, Matt 13:49, Matt 13:54, Matt 13:57, Matt 13:57, Matt 13:57, Matt 14:1, Matt 14:2, Matt 14:3, Matt 14:6, Matt 14:10, Matt 14:13, Matt 14:33, Matt 15:32, Matt 15:33, Matt 16:7, Matt 16:8, Matt 16:17, Matt 16:19, Matt 16:19, Matt 16:27, Matt 16:28, Matt 17:5, Matt 17:12, Matt 17:21, Matt 17:22, Matt 18:1, Matt 18:1, Matt 18:2, Matt 18:4, Matt 18:6, Matt 18:10, Matt 18:10, Matt 18:14, Matt 18:18, Matt 18:18, Matt 18:19, Matt 18:20, Matt 19:21, Matt 19:28, Matt 20:3, Matt 20:15, Matt 20:17, Matt 20:21, Matt 20:26, Matt 20:26, Matt 20:27, Matt 21:8, Matt 21:8, Matt 21:9, Matt 21:9, Matt 21:12, Matt 21:14, Matt 21:15, Matt 21:19, Matt 21:22, Matt 21:23, Matt 21:24, Matt 21:27, Matt 21:28, Matt 21:32, Matt 21:33, Matt 21:38, Matt 21:41, Matt 21:42, Matt 21:42, Matt 22:1, Matt 22:15, Matt 22:16, Matt 22:23, Matt 22:28, Matt 22:30, Matt 22:30, Matt 22:36, Matt 22:37, Matt 22:37, Matt 22:37, Matt 22:40, Matt 22:43, Matt 23:6, Matt 23:6, Matt 23:7, Matt 23:9, Matt 23:16, Matt 23:16, Matt 23:18, Matt 23:18, Matt 23:20, Matt 23:20, Matt 23:20, Matt 23:21, Matt 23:21, Matt 23:21, Matt 23:22, Matt 23:22, Matt 23:22, Matt 23:30, Matt 23:30, Matt 23:34, Matt 23:39, Matt 24:14, Matt 24:15, Matt 24:16, Matt 24:18, Matt 24:19, Matt 24:19, Matt 24:20, Matt 24:26, Matt 24:26, Matt 24:30, Matt 24:38, Matt 24:40, Matt 24:41, Matt 24:45, Matt 24:48, Matt 24:50, Matt 24:50, Matt 25:4, Matt 25:13, Matt 25:16, Matt 25:18, Matt 25:25, Matt 25:31, Matt 25:36, Matt 25:39, Matt 25:43, Matt 25:44, Matt 26:5, Matt 26:5, Matt 26:6, Matt 26:6, Matt 26:13, Matt 26:23, Matt 26:29, Matt 26:31, Matt 26:31, Matt 26:33, Matt 26:34, Matt 26:52, Matt 26:55, Matt 26:55, Matt 26:69, Matt 27:5, Matt 27:12, Matt 27:40, Matt 27:56, Matt 27:60, Matt 27:60, Matt 28:18, Mark 1:2, Mark 1:3, Mark 1:4, Mark 1:5, Mark 1:8, Mark 1:8, Mark 1:9, Mark 1:11, Mark 1:13, Mark 1:15, Mark 1:16, Mark 1:19, Mark 1:20, Mark 1:23, Mark 1:23, Mark 1:39, Mark 1:45, Mark 2:6, Mark 2:8, Mark 2:8, Mark 2:15, Mark 2:15, Mark 2:19, Mark 2:20, Mark 2:23, Mark 2:24, Mark 3:22, Mark 3:23, Mark 4:1, Mark 4:2, Mark 4:2, Mark 4:4, Mark 4:11, Mark 4:15, Mark 4:17, Mark 4:24, Mark 4:28, Mark 4:30, Mark 4:35, Mark 4:36, Mark 5:2, Mark 5:3, Mark 5:5, Mark 5:5, Mark 5:13, Mark 5:20, Mark 5:21, Mark 5:25, Mark 5:27, Mark 5:30, Mark 5:30, Mark 6:2, Mark 6:3, Mark 6:4, Mark 6:4, Mark 6:4, Mark 6:11, Mark 6:14, Mark 6:17, Mark 6:28, Mark 6:29, Mark 6:47, Mark 6:48, Mark 6:51, Mark 6:56, Mark 8:1, Mark 8:3, Mark 8:14, Mark 8:26, Mark 8:27, Mark 8:38, Mark 8:38, Mark 9:1, Mark 9:29, Mark 9:29, Mark 9:33, Mark 9:33, Mark 9:34, Mark 9:36, Mark 9:41, Mark 9:50, Mark 9:50, Mark 9:50, Mark 10:10, Mark 10:21, Mark 10:30, Mark 10:30, Mark 10:32, Mark 10:37, Mark 10:43, Mark 10:43, Mark 10:52, Mark 11:9, Mark 11:10, Mark 11:10, Mark 11:13, Mark 11:15, Mark 11:23, Mark 11:25, Mark 11:26, Mark 11:27, Mark 11:28, Mark 11:29, Mark 11:33, Mark 12:1, Mark 12:11, Mark 12:23, Mark 12:25, Mark 12:26, Mark 12:35, Mark 12:36, Mark 12:38, Mark 12:38, Mark 12:38, Mark 12:39, Mark 12:39, Mark 13:11, Mark 13:14, Mark 13:17, Mark 13:17, Mark 13:24, Mark 13:25, Mark 13:26, Mark 13:32, Mark 14:1, Mark 14:2, Mark 14:3, Mark 14:3, Mark 14:25, Mark 14:27, Mark 14:27, Mark 14:30, Mark 14:49, Mark 14:66, Mark 15:7, Mark 15:29, Mark 15:40, Mark 15:41, Mark 15:46, Mark 16:5, Mark 16:12, Mark 16:17, Luke 1:1, Luke 1:5, Luke 1:6, Luke 1:7, Luke 1:8, Luke 1:8, Luke 1:17, Luke 1:17, Luke 1:18, Luke 1:21, Luke 1:21, Luke 1:22, Luke 1:25, Luke 1:25, Luke 1:26, Luke 1:28, Luke 1:31, Luke 1:36, Luke 1:39, Luke 1:41, Luke 1:42, Luke 1:44, Luke 1:44, Luke 1:51, Luke 1:59, Luke 1:61, Luke 1:65, Luke 1:66, Luke 1:69, Luke 1:75, Luke 1:77, Luke 1:78, Luke 1:79, Luke 1:80, Luke 2:1, Luke 2:6, Luke 2:7, Luke 2:7, Luke 2:8, Luke 2:11, Luke 2:12, Luke 2:14, Luke 2:14, Luke 2:16, Luke 2:19, Luke 2:21, Luke 2:23, Luke 2:24, Luke 2:25, Luke 2:27, Luke 2:27, Luke 2:29, Luke 2:34, Luke 2:36, Luke 2:38, Luke 2:43, Luke 2:43, Luke 2:44, Luke 2:44, Luke 2:44, Luke 2:46, Luke 2:46, Luke 2:49, Luke 2:51, Luke 3:1, Luke 3:2, Luke 3:4, Luke 3:4, Luke 3:8, Luke 3:15, Luke 3:16, Luke 3:17, Luke 3:20, Luke 3:21, Luke 3:22, Luke 4:1, Luke 4:2, Luke 4:5, Luke 4:14, Luke 4:15, Luke 4:16, Luke 4:18, Luke 4:20, Luke 4:21, Luke 4:23, Luke 4:23, Luke 4:24, Luke 4:25, Luke 4:25, Luke 4:27, Luke 4:28, Luke 4:31, Luke 4:32, Luke 4:33, Luke 4:36, Luke 4:44, Luke 5:1, Luke 5:3, Luke 5:7, Luke 5:12, Luke 5:12, Luke 5:16, Luke 5:17, Luke 5:22, Luke 5:29, Luke 5:34, Luke 5:35, Luke 6:1, Luke 6:2, Luke 6:6, Luke 6:7, Luke 6:12, Luke 6:12, Luke 6:23, Luke 6:23, Luke 6:41, Luke 6:41, Luke 6:42, Luke 6:42, Luke 6:42, Luke 7:9, Luke 7:11, Luke 7:16, Luke 7:17, Luke 7:17, Luke 7:21, Luke 7:23, Luke 7:25, Luke 7:25, Luke 7:25, Luke 7:28, Luke 7:28, Luke 7:32, Luke 7:37, Luke 7:37, Luke 7:39, Luke 7:49, Luke 8:1, Luke 8:5, Luke 8:7, Luke 8:10, Luke 8:13, Luke 8:15, Luke 8:15, Luke 8:15, Luke 8:22, Luke 8:27, Luke 8:27, Luke 8:32, Luke 8:40, Luke 8:42, Luke 8:43, Luke 9:12, Luke 9:18, Luke 9:26, Luke 9:29, Luke 9:31, Luke 9:31, Luke 9:33, Luke 9:34, Luke 9:36, Luke 9:36, Luke 9:37, Luke 9:46, Luke 9:48, Luke 9:51, Luke 9:57, Luke 10:3, Luke 10:7, Luke 10:9, Luke 10:12, Luke 10:13, Luke 10:13, Luke 10:13, Luke 10:14, Luke 10:17, Luke 10:20, Luke 10:20, Luke 10:21, Luke 10:26, Luke 10:31, Luke 10:35, Luke 10:38, Luke 11:1, Luke 11:1, Luke 11:2, Luke 11:2, Luke 11:15, Luke 11:18, Luke 11:19, Luke 11:19, Luke 11:20, Luke 11:21, Luke 11:27, Luke 11:31, Luke 11:32, Luke 11:35, Luke 11:37, Luke 11:43, Luke 11:43, Luke 12:1, Luke 12:3, Luke 12:3, Luke 12:3, Luke 12:8, Luke 12:8, Luke 12:12, Luke 12:15, Luke 12:17, Luke 12:27, Luke 12:28, Luke 12:33, Luke 12:38, Luke 12:38, Luke 12:42, Luke 12:45, Luke 12:46, Luke 12:46, Luke 12:51, Luke 12:52, Luke 12:58, Luke 13:1, Luke 13:4, Luke 13:4, Luke 13:6, Luke 13:6, Luke 13:7, Luke 13:10, Luke 13:10, Luke 13:14, Luke 13:14, Luke 13:19, Luke 13:26, Luke 13:28, Luke 13:29, Luke 13:31, Luke 13:35, Luke 14:1, Luke 14:5, Luke 14:14, Luke 14:15, Luke 14:31, Luke 14:34, Luke 15:4, Luke 15:7, Luke 15:25, Luke 16:3, Luke 16:10, Luke 16:10, Luke 16:10, Luke 16:10, Luke 16:11, Luke 16:12, Luke 16:15, Luke 16:23, Luke 16:23, Luke 16:23, Luke 16:24, Luke 16:25, Luke 17:6, Luke 17:11, Luke 17:14, Luke 17:24, Luke 17:26, Luke 17:26, Luke 17:28, Luke 17:31, Luke 17:31, Luke 17:31, Luke 18:2, Luke 18:3, Luke 18:4, Luke 18:8, Luke 18:22, Luke 18:30, Luke 18:30, Luke 18:35, Luke 19:5, Luke 19:15, Luke 19:17, Luke 19:20, Luke 19:30, Luke 19:36, Luke 19:38, Luke 19:38, Luke 19:38, Luke 19:42, Luke 19:44, Luke 19:44, Luke 19:45, Luke 19:47, Luke 20:1, Luke 20:1, Luke 20:2, Luke 20:8, Luke 20:10, Luke 20:19, Luke 20:33, Luke 20:42, Luke 20:46, Luke 20:46, Luke 20:46, Luke 20:46, Luke 21:6, Luke 21:19, Luke 21:21, Luke 21:21, Luke 21:21, Luke 21:23, Luke 21:23, Luke 21:23, Luke 21:25, Luke 21:25, Luke 21:27, Luke 21:34, Luke 21:36, Luke 21:37, Luke 21:38, Luke 22:7, Luke 22:16, Luke 22:20, Luke 22:24, Luke 22:26, Luke 22:27, Luke 22:28, Luke 22:30, Luke 22:37, Luke 22:44, Luke 22:49, Luke 22:53, Luke 22:55, Luke 22:55, Luke 23:4, Luke 23:7, Luke 23:7, Luke 23:9, Luke 23:12, Luke 23:12, Luke 23:14, Luke 23:19, Luke 23:22, Luke 23:29, Luke 23:31, Luke 23:31, Luke 23:40, Luke 23:42, Luke 23:43, Luke 23:53, Luke 24:4, Luke 24:4, Luke 24:6, Luke 24:13, Luke 24:15, Luke 24:18, Luke 24:18, Luke 24:18, Luke 24:19, Luke 24:27, Luke 24:30, Luke 24:32, Luke 24:32, Luke 24:35, Luke 24:35, Luke 24:36, Luke 24:38, Luke 24:44, Luke 24:49, Luke 24:51, Luke 24:53, John 1:1, John 1:2, John 1:4, John 1:5, John 1:10, John 1:14, John 1:23, John 1:26, John 1:28, John 1:31, John 1:33, John 1:33, John 1:45, John 1:47, John 2:1, John 2:11, John 2:14, John 2:19, John 2:20, John 2:23, John 2:23, John 2:23, John 2:25, John 3:13, John 3:14, John 3:21, John 3:23, John 3:35, John 4:14, John 4:20, John 4:20, John 4:21, John 4:21, John 4:23, John 4:24, John 4:31, John 4:37, John 4:44, John 4:45, John 4:45, John 4:46, John 4:52, John 4:53, John 4:53, John 5:2, John 5:3, John 5:4, John 5:5, John 5:7, John 5:9, John 5:13, John 5:14, John 5:16, John 5:26, John 5:26, John 5:28, John 5:28, John 5:35, John 5:38, John 5:39, John 5:42, John 5:43, John 5:43, John 6:10, John 6:31, John 6:39, John 6:45, John 6:49, John 6:53, John 6:56, John 6:56, John 6:59, John 6:59, John 6:61, John 7:1, John 7:1, John 7:4, John 7:4, John 7:9, John 7:10, John 7:11, John 7:12, John 7:18, John 7:22, John 7:23, John 7:23, John 7:28, John 7:37, John 7:43, John 8:3, John 8:3, John 8:5, John 8:9, John 8:12, John 8:17, John 8:20, John 8:20, John 8:21, John 8:24, John 8:24, John 8:31, John 8:35, John 8:37, John 8:44, John 8:44, John 9:3, John 9:5, John 9:16, John 9:30, John 9:34, John 10:19, John 10:22, John 10:23, John 10:23, John 10:25, John 10:34, John 10:38, John 10:38, John 11:6, John 11:9, John 11:10, John 11:10, John 11:17, John 11:20, John 11:24, John 11:24, John 11:30, John 11:31, John 11:38, John 11:54, John 11:56, John 12:13, John 12:20, John 12:25, John 12:35, John 12:46, John 12:48, John 13:1, John 13:23, John 13:31, John 13:32, John 13:32, John 13:35, John 13:35, John 14:2, John 14:10, John 14:10, John 14:10, John 14:11, John 14:11, John 14:13, John 14:13, John 14:14, John 14:17, John 14:20, John 14:20, John 14:20, John 14:20, John 14:26, John 14:30, John 15:2, John 15:4, John 15:4, John 15:4, John 15:4, John 15:5, John 15:5, John 15:6, John 15:7, John 15:7, John 15:8, John 15:9, John 15:10, John 15:10, John 15:11, John 15:16, John 15:24, John 15:25, John 16:23, John 16:23, John 16:24, John 16:25, John 16:25, John 16:26, John 16:26, John 16:30, John 16:33, John 16:33, John 17:10, John 17:11, John 17:11, John 17:11, John 17:12, John 17:12, John 17:13, John 17:13, John 17:17, John 17:19, John 17:21, John 17:21, John 17:21, John 17:23, John 17:23, John 17:26, John 17:26, John 18:20, John 18:20, John 18:20, John 18:26, John 18:38, John 18:39, John 19:4, John 19:6, John 19:31, John 19:41, John 19:41, John 19:41, John 20:12, John 20:25, John 20:30, John 20:31, John 21:3, John 21:20, Acts 1:3, Acts 1:5, Acts 1:6, Acts 1:7, Acts 1:8, Acts 1:8, Acts 1:10, Acts 1:15, Acts 1:15, Acts 1:20, Acts 1:20, Acts 1:21, Acts 1:21, Acts 2:1, Acts 2:5, Acts 2:8, Acts 2:17, Acts 2:18, Acts 2:19, Acts 2:22, Acts 2:29, Acts 2:46, Acts 2:46, Acts 3:6, Acts 3:26, Acts 4:2, Acts 4:7, Acts 4:7, Acts 4:7, Acts 4:9, Acts 4:10, Acts 4:10, Acts 4:12, Acts 4:12, Acts 4:12, Acts 4:24, Acts 4:30, Acts 4:31, Acts 4:34, Acts 5:4, Acts 5:4, Acts 5:12, Acts 5:12, Acts 5:18, Acts 5:20, Acts 5:22, Acts 5:23, Acts 5:25, Acts 5:25, Acts 5:27, Acts 5:34, Acts 5:37, Acts 5:42, Acts 6:1, Acts 6:1, Acts 6:7, Acts 6:8, Acts 6:15, Acts 7:2, Acts 7:2, Acts 7:4, Acts 7:5, Acts 7:6, Acts 7:7, Acts 7:12, Acts 7:13, Acts 7:14, Acts 7:16, Acts 7:17, Acts 7:20, Acts 7:20, Acts 7:22, Acts 7:22, Acts 7:29, Acts 7:29, Acts 7:30, Acts 7:30, Acts 7:33, Acts 7:34, Acts 7:35, Acts 7:35, Acts 7:36, Acts 7:36, Acts 7:36, Acts 7:38, Acts 7:38, Acts 7:38, Acts 7:41, Acts 7:41, Acts 7:42, Acts 7:42, Acts 7:44, Acts 7:44, Acts 7:45, Acts 7:48, Acts 8:1, Acts 8:1, Acts 8:6, Acts 8:8, Acts 8:9, Acts 8:14, Acts 8:21, Acts 8:33, Acts 9:3, Acts 9:10, Acts 9:10, Acts 9:11, Acts 9:12, Acts 9:13, Acts 9:17, Acts 9:19, Acts 9:20, Acts 9:21, Acts 9:22, Acts 9:25, Acts 9:27, Acts 9:27, Acts 9:27, Acts 9:28, Acts 9:28, Acts 9:36, Acts 9:37, Acts 9:37, Acts 9:38, Acts 9:43, Acts 10:1, Acts 10:3, Acts 10:12, Acts 10:17, Acts 10:30, Acts 10:30, Acts 10:32, Acts 10:35, Acts 10:39, Acts 10:39, Acts 10:48, Acts 11:5, Acts 11:5, Acts 11:11, Acts 11:13, Acts 11:14, Acts 11:15, Acts 11:15, Acts 11:16, Acts 11:22, Acts 11:26, Acts 11:26, Acts 11:27, Acts 11:29, Acts 12:5, Acts 12:7, Acts 12:7, Acts 12:11, Acts 12:18, Acts 13:1, Acts 13:5, Acts 13:5, Acts 13:15, Acts 13:17, Acts 13:17, Acts 13:18, Acts 13:19, Acts 13:26, Acts 13:27, Acts 13:33, Acts 13:35, Acts 13:39, Acts 13:39, Acts 13:40, Acts 13:41, Acts 14:1, Acts 14:8, Acts 14:15, Acts 14:16, Acts 14:25, Acts 15:7, Acts 15:12, Acts 15:21, Acts 15:22, Acts 15:35, Acts 15:36, Acts 16:2, Acts 16:3, Acts 16:4, Acts 16:6, Acts 16:12, Acts 16:18, Acts 16:32, Acts 16:33, Acts 16:36, Acts 17:11, Acts 17:13, Acts 17:16, Acts 17:16, Acts 17:17, Acts 17:17, Acts 17:22, Acts 17:23, Acts 17:24, Acts 17:24, Acts 17:28, Acts 17:31, Acts 17:31, Acts 17:31, Acts 17:34, Acts 18:4, Acts 18:9, Acts 18:10, Acts 18:11, Acts 18:18, Acts 18:24, Acts 18:26, Acts 19:1, Acts 19:1, Acts 19:9, Acts 19:16, Acts 19:21, Acts 19:39, Acts 20:5, Acts 20:7, Acts 20:8, Acts 20:10, Acts 20:15, Acts 20:16, Acts 20:19, Acts 20:22, Acts 20:25, Acts 20:26, Acts 20:28, Acts 20:32, Acts 21:11, Acts 21:19, Acts 21:27, Acts 21:29, Acts 21:34, Acts 22:3, Acts 22:3, Acts 22:17, Acts 22:17, Acts 22:18, Acts 23:6, Acts 23:9, Acts 23:35, Acts 24:11, Acts 24:12, Acts 24:12, Acts 24:16, Acts 24:18, Acts 24:18, Acts 24:20, Acts 24:21, Acts 25:4, Acts 25:4, Acts 25:5, Acts 25:5, Acts 25:6, Acts 25:24, Acts 26:4, Acts 26:4, Acts 26:7, Acts 26:10, Acts 26:12, Acts 26:18, Acts 26:20, Acts 26:21, Acts 26:26, Acts 26:28, Acts 26:29, Acts 26:29, Acts 27:7, Acts 27:21, Acts 27:27, Acts 27:31, Acts 27:37, Acts 28:7, Acts 28:9, Acts 28:11, Acts 28:11, Acts 28:18, Acts 28:29, Acts 28:30, Rom 1:2, Rom 1:4, Rom 1:5, Rom 1:6, Rom 1:7, Rom 1:8, Rom 1:9, Rom 1:9, Rom 1:10, Rom 1:12, Rom 1:12, Rom 1:13, Rom 1:13, Rom 1:15, Rom 1:17, Rom 1:18, Rom 1:19, Rom 1:21, Rom 1:23, Rom 1:24, Rom 1:24, Rom 1:25, Rom 1:27, Rom 1:27, Rom 1:27, Rom 1:28, Rom 2:1, Rom 2:5, Rom 2:12, Rom 2:15, Rom 2:16, Rom 2:17, Rom 2:19, Rom 2:20, Rom 2:23, Rom 2:24, Rom 2:28, Rom 2:28, Rom 2:28, Rom 2:29, Rom 2:29, Rom 3:4, Rom 3:4, Rom 3:7, Rom 3:16, Rom 3:19, Rom 3:24, Rom 3:25, Rom 3:26, Rom 3:26, Rom 4:10, Rom 4:10, Rom 4:10, Rom 4:10, Rom 4:11, Rom 4:12, Rom 5:2, Rom 5:3, Rom 5:5, Rom 5:9, Rom 5:10, Rom 5:11, Rom 5:13, Rom 5:15, Rom 5:17, Rom 5:21, Rom 6:2, Rom 6:4, Rom 6:11, Rom 6:12, Rom 6:12, Rom 6:23, Rom 7:5, Rom 7:5, Rom 7:6, Rom 7:6, Rom 7:8, Rom 7:17, Rom 7:18, Rom 7:18, Rom 7:20, Rom 7:23, Rom 7:23, Rom 8:1, Rom 8:2, Rom 8:3, Rom 8:3, Rom 8:3, Rom 8:4, Rom 8:8, Rom 8:9, Rom 8:9, Rom 8:9, Rom 8:10, Rom 8:11, Rom 8:11, Rom 8:15, Rom 8:23, Rom 8:29, Rom 8:34, Rom 8:37, Rom 8:39, Rom 9:1, Rom 9:1, Rom 9:7, Rom 9:17, Rom 9:17, Rom 9:22, Rom 9:25, Rom 9:26, Rom 9:28, Rom 9:33, Rom 10:5, Rom 10:6, Rom 10:8, Rom 10:8, Rom 10:9, Rom 10:9, Rom 11:2, Rom 11:5, Rom 11:17, Rom 12:3, Rom 12:4, Rom 12:5, Rom 12:7, Rom 12:7, Rom 12:8, Rom 12:8, Rom 12:8, Rom 12:8, Rom 12:21, Rom 13:9, Rom 13:9, Rom 13:13, Rom 14:5, Rom 14:14, Rom 14:17, Rom 14:18, Rom 14:21, Rom 14:22, Rom 15:5, Rom 15:6, Rom 15:9, Rom 15:13, Rom 15:13, Rom 15:13, Rom 15:16, Rom 15:17, Rom 15:19, Rom 15:19, Rom 15:23, Rom 15:26, Rom 15:27, Rom 15:29, Rom 15:30, Rom 15:31, Rom 15:32, Rom 16:1, Rom 16:2, Rom 16:2, Rom 16:3, Rom 16:7, Rom 16:7, Rom 16:8, Rom 16:9, Rom 16:10, Rom 16:11, Rom 16:12, Rom 16:12, Rom 16:13, Rom 16:16, Rom 16:20, Rom 16:22, Rom 16:27, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:4, 1 Cor 1:5, 1 Cor 1:5, 1 Cor 1:5, 1 Cor 1:6, 1 Cor 1:7, 1 Cor 1:8, 1 Cor 1:10, 1 Cor 1:10, 1 Cor 1:10, 1 Cor 1:11, 1 Cor 1:17, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:30, 1 Cor 1:31, 1 Cor 2:2, 1 Cor 2:3, 1 Cor 2:3, 1 Cor 2:3, 1 Cor 2:4, 1 Cor 2:4, 1 Cor 2:5, 1 Cor 2:5, 1 Cor 2:6, 1 Cor 2:7, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:13, 1 Cor 2:13, 1 Cor 3:1, 1 Cor 3:3, 1 Cor 3:13, 1 Cor 3:16, 1 Cor 3:18, 1 Cor 3:18, 1 Cor 3:19, 1 Cor 3:21, 1 Cor 4:2, 1 Cor 4:4, 1 Cor 4:6, 1 Cor 4:10, 1 Cor 4:15, 1 Cor 4:15, 1 Cor 4:17, 1 Cor 4:17, 1 Cor 4:17, 1 Cor 4:20, 1 Cor 4:20, 1 Cor 4:21, 1 Cor 4:21, 1 Cor 5:1, 1 Cor 5:1, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:5, 1 Cor 5:8, 1 Cor 5:8, 1 Cor 5:8, 1 Cor 5:9, 1 Cor 6:2, 1 Cor 6:4, 1 Cor 6:5, 1 Cor 6:7, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:19, 1 Cor 6:20, 1 Cor 6:20, 1 Cor 7:14, 1 Cor 7:14, 1 Cor 7:15, 1 Cor 7:15, 1 Cor 7:17, 1 Cor 7:18, 1 Cor 7:20, 1 Cor 7:20, 1 Cor 7:22, 1 Cor 7:24, 1 Cor 7:24, 1 Cor 7:37, 1 Cor 7:37, 1 Cor 7:39, 1 Cor 8:4, 1 Cor 8:5, 1 Cor 8:7, 1 Cor 8:10, 1 Cor 9:1, 1 Cor 9:2, 1 Cor 9:9, 1 Cor 9:15, 1 Cor 9:18, 1 Cor 9:24, 1 Cor 10:2, 1 Cor 10:2, 1 Cor 10:5, 1 Cor 10:5, 1 Cor 10:8, 1 Cor 10:25, 1 Cor 11:11, 1 Cor 11:13, 1 Cor 11:18, 1 Cor 11:18, 1 Cor 11:19, 1 Cor 11:19, 1 Cor 11:21, 1 Cor 11:22, 1 Cor 11:23, 1 Cor 11:25, 1 Cor 11:30, 1 Cor 11:34, 1 Cor 12:3, 1 Cor 12:3, 1 Cor 12:6, 1 Cor 12:9, 1 Cor 12:9, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:18, 1 Cor 12:25, 1 Cor 12:28, 1 Cor 13:12, 1 Cor 14:6, 1 Cor 14:6, 1 Cor 14:6, 1 Cor 14:6, 1 Cor 14:10, 1 Cor 14:11, 1 Cor 14:19, 1 Cor 14:19, 1 Cor 14:21, 1 Cor 14:21, 1 Cor 14:21, 1 Cor 14:25, 1 Cor 14:28, 1 Cor 14:33, 1 Cor 14:34, 1 Cor 14:35, 1 Cor 14:35, 1 Cor 15:1, 1 Cor 15:3, 1 Cor 15:12, 1 Cor 15:17, 1 Cor 15:18, 1 Cor 15:19, 1 Cor 15:19, 1 Cor 15:22, 1 Cor 15:22, 1 Cor 15:23, 1 Cor 15:23, 1 Cor 15:28, 1 Cor 15:31, 1 Cor 15:32, 1 Cor 15:41, 1 Cor 15:42, 1 Cor 15:42, 1 Cor 15:43, 1 Cor 15:43, 1 Cor 15:43, 1 Cor 15:43, 1 Cor 15:52, 1 Cor 15:52, 1 Cor 15:52, 1 Cor 15:58, 1 Cor 15:58, 1 Cor 16:7, 1 Cor 16:8, 1 Cor 16:11, 1 Cor 16:13, 1 Cor 16:14, 1 Cor 16:19, 1 Cor 16:20, 1 Cor 16:24, 2 Cor 1:1, 2 Cor 1:1, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:6, 2 Cor 1:8, 2 Cor 1:9, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:14, 2 Cor 1:19, 2 Cor 1:19, 2 Cor 1:20, 2 Cor 1:20, 2 Cor 1:22, 2 Cor 2:1, 2 Cor 2:10, 2 Cor 2:12, 2 Cor 2:14, 2 Cor 2:14, 2 Cor 2:15, 2 Cor 2:15, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:2, 2 Cor 3:3, 2 Cor 3:3, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:8, 2 Cor 3:9, 2 Cor 3:10, 2 Cor 3:11, 2 Cor 3:14, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:3, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:6, 2 Cor 4:6, 2 Cor 4:7, 2 Cor 4:8, 2 Cor 4:10, 2 Cor 4:10, 2 Cor 4:11, 2 Cor 4:12, 2 Cor 4:12, 2 Cor 5:1, 2 Cor 5:2, 2 Cor 5:4, 2 Cor 5:6, 2 Cor 5:11, 2 Cor 5:12, 2 Cor 5:17, 2 Cor 5:19, 2 Cor 5:19, 2 Cor 5:21, 2 Cor 6:2, 2 Cor 6:3, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:5, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:6, 2 Cor 6:7, 2 Cor 6:7, 2 Cor 6:12, 2 Cor 6:12, 2 Cor 6:16, 2 Cor 7:1, 2 Cor 7:3, 2 Cor 7:5, 2 Cor 7:6, 2 Cor 7:7, 2 Cor 7:7, 2 Cor 7:8, 2 Cor 7:9, 2 Cor 7:11, 2 Cor 7:11, 2 Cor 7:14, 2 Cor 7:16, 2 Cor 7:16, 2 Cor 8:1, 2 Cor 8:2, 2 Cor 8:7, 2 Cor 8:7, 2 Cor 8:7, 2 Cor 8:10, 2 Cor 8:13, 2 Cor 8:16, 2 Cor 8:18, 2 Cor 8:20, 2 Cor 8:22, 2 Cor 9:3, 2 Cor 9:4, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:11, 2 Cor 10:1, 2 Cor 10:3, 2 Cor 10:6, 2 Cor 10:12, 2 Cor 10:14, 2 Cor 10:15, 2 Cor 10:15, 2 Cor 10:16, 2 Cor 10:17, 2 Cor 11:3, 2 Cor 11:6, 2 Cor 11:6, 2 Cor 11:9, 2 Cor 11:10, 2 Cor 11:10, 2 Cor 11:12, 2 Cor 11:17, 2 Cor 11:17, 2 Cor 11:21, 2 Cor 11:21, 2 Cor 11:23, 2 Cor 11:23, 2 Cor 11:23, 2 Cor 11:23, 2 Cor 11:25, 2 Cor 11:26, 2 Cor 11:26, 2 Cor 11:26, 2 Cor 11:26, 2 Cor 11:27, 2 Cor 11:27, 2 Cor 11:27, 2 Cor 11:27, 2 Cor 11:27, 2 Cor 11:32, 2 Cor 11:33, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 2 Cor 12:5, 2 Cor 12:9, 2 Cor 12:9, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:10, 2 Cor 12:12, 2 Cor 12:12, 2 Cor 12:12, 2 Cor 12:19, 2 Cor 13:3, 2 Cor 13:3, 2 Cor 13:4, 2 Cor 13:5, 2 Cor 13:5, 2 Cor 13:12, Gal 1:6, Gal 1:13, Gal 1:14, Gal 1:14, Gal 1:16, Gal 1:16, Gal 1:22, Gal 1:24, Gal 2:2, Gal 2:4, Gal 2:17, Gal 2:20, Gal 2:20, Gal 2:20, Gal 3:1, Gal 3:5, Gal 3:8, Gal 3:10, Gal 3:10, Gal 3:11, Gal 3:12, Gal 3:14, Gal 3:19, Gal 3:26, Gal 3:28, Gal 4:14, Gal 4:18, Gal 4:18, Gal 4:19, Gal 4:20, Gal 4:25, Gal 5:4, Gal 5:6, Gal 5:10, Gal 5:14, Gal 5:14, Gal 6:1, Gal 6:1, Gal 6:6, Gal 6:12, Gal 6:13, Gal 6:14, Gal 6:15, Gal 6:17, Eph 1:1, Eph 1:1, Eph 1:3, Eph 1:3, Eph 1:4, Eph 1:4, Eph 1:6, Eph 1:6, Eph 1:7, Eph 1:8, Eph 1:9, Eph 1:10, Eph 1:10, Eph 1:11, Eph 1:11, Eph 1:12, Eph 1:13, Eph 1:13, Eph 1:15, Eph 1:17, Eph 1:18, Eph 1:20, Eph 1:20, Eph 1:20, Eph 1:21, Eph 1:21, Eph 1:23, Eph 2:2, Eph 2:2, Eph 2:3, Eph 2:3, Eph 2:4, Eph 2:6, Eph 2:6, Eph 2:7, Eph 2:7, Eph 2:7, Eph 2:10, Eph 2:10, Eph 2:11, Eph 2:11, Eph 2:12, Eph 2:12, Eph 2:13, Eph 2:13, Eph 2:15, Eph 2:15, Eph 2:15, Eph 2:16, Eph 2:16, Eph 2:18, Eph 2:21, Eph 2:21, Eph 2:22, Eph 2:22, Eph 3:3, Eph 3:4, Eph 3:5, Eph 3:5, Eph 3:6, Eph 3:8, Eph 3:9, Eph 3:10, Eph 3:11, Eph 3:12, Eph 3:12, Eph 3:13, Eph 3:15, Eph 3:17, Eph 3:18, Eph 3:20, Eph 3:21, Eph 3:21, Eph 4:1, Eph 4:2, Eph 4:3, Eph 4:4, Eph 4:6, Eph 4:14, Eph 4:14, Eph 4:15, Eph 4:16, Eph 4:16, Eph 4:17, Eph 4:17, Eph 4:18, Eph 4:19, Eph 4:21, Eph 4:21, Eph 4:24, Eph 4:30, Eph 4:32, Eph 5:2, Eph 5:3, Eph 5:5, Eph 5:8, Eph 5:9, Eph 5:18, Eph 5:18, Eph 5:19, Eph 5:20, Eph 5:21, Eph 5:24, Eph 5:26, Eph 6:1, Eph 6:2, Eph 6:4, Eph 6:5, Eph 6:9, Eph 6:10, Eph 6:10, Eph 6:12, Eph 6:13, Eph 6:14, Eph 6:15, Eph 6:16, Eph 6:18, Eph 6:18, Eph 6:18, Eph 6:19, Eph 6:19, Eph 6:20, Eph 6:20, Eph 6:21, Eph 6:24, Php 1:1, Php 1:1, Php 1:4, Php 1:6, Php 1:7, Php 1:7, Php 1:8, Php 1:9, Php 1:13, Php 1:13, Php 1:14, Php 1:18, Php 1:20, Php 1:20, Php 1:20, Php 1:22, Php 1:24, Php 1:26, Php 1:26, Php 1:27, Php 1:28, Php 1:30, Php 1:30, Php 2:1, Php 2:5, Php 2:5, Php 2:6, Php 2:7, Php 2:10, Php 2:12, Php 2:12, Php 2:13, Php 2:15, Php 2:15, Php 2:15, Php 2:19, Php 2:24, Php 2:29, Php 3:1, Php 3:3, Php 3:3, Php 3:4, Php 3:4, Php 3:6, Php 3:9, Php 3:14, Php 3:19, Php 3:20, Php 4:1, Php 4:2, Php 4:3, Php 4:3, Php 4:4, Php 4:6, Php 4:7, Php 4:9, Php 4:10, Php 4:11, Php 4:12, Php 4:12, Php 4:13, Php 4:15, Php 4:16, Php 4:19, Php 4:19, Php 4:21, Col 1:2, Col 1:2, Col 1:4, Col 1:5, Col 1:5, Col 1:6, Col 1:6, Col 1:6, Col 1:8, Col 1:9, Col 1:10, Col 1:11, Col 1:12, Col 1:14, Col 1:16, Col 1:16, Col 1:17, Col 1:18, Col 1:19, Col 1:20, Col 1:21, Col 1:22, Col 1:23, Col 1:24, Col 1:24, Col 1:27, Col 1:27, Col 1:28, Col 1:28, Col 1:29, Col 1:29, Col 2:1, Col 2:1, Col 2:2, Col 2:3, Col 2:4, Col 2:6, Col 2:7, Col 2:7, Col 2:7, Col 2:7, Col 2:9, Col 2:10, Col 2:11, Col 2:11, Col 2:11, Col 2:12, Col 2:12, Col 2:13, Col 2:15, Col 2:15, Col 2:16, Col 2:16, Col 2:16, Col 2:18, Col 2:20, Col 2:23, Col 2:23, Col 3:1, Col 3:3, Col 3:4, Col 3:7, Col 3:7, Col 3:11, Col 3:15, Col 3:15, Col 3:16, Col 3:16, Col 3:16, Col 3:16, Col 3:17, Col 3:17, Col 3:17, Col 3:18, Col 3:22, Col 3:22, Col 4:1, Col 4:2, Col 4:2, Col 4:5, Col 4:6, Col 4:7, Col 4:12, Col 4:12, Col 4:13, Col 4:13, Col 4:15, Col 4:16, Col 4:17, 1 Th 1:1, 1 Th 1:5, 1 Th 1:5, 1 Th 1:5, 1 Th 1:5, 1 Th 1:5, 1 Th 1:6, 1 Th 1:7, 1 Th 1:8, 1 Th 1:8, 1 Th 2:2, 1 Th 2:2, 1 Th 2:2, 1 Th 2:3, 1 Th 2:5, 1 Th 2:5, 1 Th 2:7, 1 Th 2:7, 1 Th 2:13, 1 Th 2:14, 1 Th 2:14, 1 Th 2:17, 1 Th 2:19, 1 Th 3:1, 1 Th 3:2, 1 Th 3:3, 1 Th 3:8, 1 Th 3:13, 1 Th 3:13, 1 Th 4:1, 1 Th 4:4, 1 Th 4:5, 1 Th 4:6, 1 Th 4:7, 1 Th 4:10, 1 Th 4:15, 1 Th 4:16, 1 Th 4:16, 1 Th 4:16, 1 Th 4:16, 1 Th 4:17, 1 Th 4:18, 1 Th 5:2, 1 Th 5:3, 1 Th 5:4, 1 Th 5:12, 1 Th 5:12, 1 Th 5:13, 1 Th 5:13, 1 Th 5:18, 1 Th 5:18, 1 Th 5:23, 1 Th 5:26, 2 Th 1:1, 2 Th 1:4, 2 Th 1:4, 2 Th 1:4, 2 Th 1:7, 2 Th 1:8, 2 Th 1:10, 2 Th 1:10, 2 Th 1:10, 2 Th 1:11, 2 Th 1:12, 2 Th 1:12, 2 Th 2:6, 2 Th 2:9, 2 Th 2:10, 2 Th 2:10, 2 Th 2:12, 2 Th 2:13, 2 Th 2:16, 2 Th 2:17, 2 Th 3:4, 2 Th 3:6, 2 Th 3:7, 2 Th 3:8, 2 Th 3:11, 2 Th 3:16, 2 Th 3:17, 1 Ti 1:2, 1 Ti 1:3, 1 Ti 1:4, 1 Ti 1:13, 1 Ti 1:14, 1 Ti 1:16, 1 Ti 1:18, 1 Ti 2:2, 1 Ti 2:2, 1 Ti 2:7, 1 Ti 2:7, 1 Ti 2:8, 1 Ti 2:9, 1 Ti 2:9, 1 Ti 2:11, 1 Ti 2:11, 1 Ti 2:12, 1 Ti 2:14, 1 Ti 2:15, 1 Ti 3:4, 1 Ti 3:9, 1 Ti 3:11, 1 Ti 3:13, 1 Ti 3:13, 1 Ti 3:15, 1 Ti 3:16, 1 Ti 3:16, 1 Ti 3:16, 1 Ti 3:16, 1 Ti 3:16, 1 Ti 4:1, 1 Ti 4:2, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:12, 1 Ti 4:14, 1 Ti 4:15, 1 Ti 4:15, 1 Ti 5:2, 1 Ti 5:10, 1 Ti 5:17, 1 Ti 6:17, 1 Ti 6:17, 1 Ti 6:18, 2 Ti 1:1, 2 Ti 1:3, 2 Ti 1:3, 2 Ti 1:5, 2 Ti 1:5, 2 Ti 1:5, 2 Ti 1:6, 2 Ti 1:9, 2 Ti 1:13, 2 Ti 1:13, 2 Ti 1:14, 2 Ti 1:15, 2 Ti 1:17, 2 Ti 1:18, 2 Ti 1:18, 2 Ti 2:1, 2 Ti 2:1, 2 Ti 2:7, 2 Ti 2:9, 2 Ti 2:10, 2 Ti 2:20, 2 Ti 2:25, 2 Ti 3:1, 2 Ti 3:11, 2 Ti 3:11, 2 Ti 3:11, 2 Ti 3:12, 2 Ti 3:14, 2 Ti 3:15, 2 Ti 3:16, 2 Ti 4:2, 2 Ti 4:5, 2 Ti 4:8, 2 Ti 4:13, 2 Ti 4:16, 2 Ti 4:20, 2 Ti 4:20, Titus 1:3, Titus 1:5, Titus 1:6, Titus 1:9, Titus 1:13, Titus 2:3, Titus 2:7, Titus 2:9, Titus 2:10, Titus 2:12, Titus 3:3, Titus 3:5, Titus 3:15, Phm 1:6, Phm 1:6, Phm 1:8, Phm 1:10, Phm 1:13, Phm 1:16, Phm 1:16, Phm 1:20, Phm 1:20, Phm 1:23, Heb 1:1, Heb 1:1, Heb 1:3, Heb 1:3, Heb 2:8, Heb 2:12, Heb 2:18, Heb 3:2, Heb 3:5, Heb 3:8, Heb 3:8, Heb 3:11, Heb 3:12, Heb 3:12, Heb 3:15, Heb 3:15, Heb 3:17, Heb 4:3, Heb 4:4, Heb 4:5, Heb 4:7, Heb 4:11, Heb 5:6, Heb 5:7, Heb 6:17, Heb 6:18, Heb 7:10, Heb 8:1, Heb 8:1, Heb 8:5, Heb 8:9, Heb 8:9, Heb 8:13, Heb 9:2, Heb 9:4, Heb 9:22, Heb 9:23, Heb 9:25, Heb 10:3, Heb 10:7, Heb 10:10, Heb 10:12, Heb 10:19, Heb 10:22, Heb 10:29, Heb 10:32, Heb 10:34, Heb 10:34, Heb 10:38, Heb 11:2, Heb 11:9, Heb 11:18, Heb 11:19, Heb 11:26, Heb 11:34, Heb 11:37, Heb 11:37, Heb 11:37, Heb 11:38, Heb 12:2, Heb 12:23, Heb 13:3, Heb 13:4, Heb 13:9, Heb 13:18, Heb 13:20, Heb 13:21, Heb 13:21, Jam 1:1, Jam 1:4, Jam 1:6, Jam 1:8, Jam 1:9, Jam 1:10, Jam 1:11, Jam 1:21, Jam 1:23, Jam 1:25, Jam 1:26, Jam 1:27, Jam 2:1, Jam 2:2, Jam 2:2, Jam 2:4, Jam 2:5, Jam 2:10, Jam 2:16, Jam 3:2, Jam 3:6, Jam 3:9, Jam 3:9, Jam 3:13, Jam 3:13, Jam 3:14, Jam 3:18, Jam 4:1, Jam 4:1, Jam 4:3, Jam 4:5, Jam 4:16, Jam 5:3, Jam 5:5, Jam 5:13, Jam 5:14, Jam 5:14, Jam 5:19, 1 Pe 1:2, 1 Pe 1:4, 1 Pe 1:5, 1 Pe 1:5, 1 Pe 1:6, 1 Pe 1:6, 1 Pe 1:7, 1 Pe 1:11, 1 Pe 1:12, 1 Pe 1:13, 1 Pe 1:14, 1 Pe 1:15, 1 Pe 1:17, 1 Pe 1:22, 1 Pe 2:2, 1 Pe 2:6, 1 Pe 2:6, 1 Pe 2:12, 1 Pe 2:12, 1 Pe 2:12, 1 Pe 2:18, 1 Pe 2:22, 1 Pe 2:24, 1 Pe 3:2, 1 Pe 3:4, 1 Pe 3:15, 1 Pe 3:15, 1 Pe 3:16, 1 Pe 3:16, 1 Pe 3:19, 1 Pe 3:19, 1 Pe 3:20, 1 Pe 3:22, 1 Pe 4:1, 1 Pe 4:2, 1 Pe 4:3, 1 Pe 4:4, 1 Pe 4:11, 1 Pe 4:12, 1 Pe 4:13, 1 Pe 4:14, 1 Pe 4:16, 1 Pe 4:19, 1 Pe 5:1, 1 Pe 5:2, 1 Pe 5:6, 1 Pe 5:9, 1 Pe 5:10, 1 Pe 5:13, 1 Pe 5:14, 1 Pe 5:14, 2 Pe 1:1, 2 Pe 1:2, 2 Pe 1:4, 2 Pe 1:4, 2 Pe 1:5, 2 Pe 1:5, 2 Pe 1:6, 2 Pe 1:6, 2 Pe 1:6, 2 Pe 1:7, 2 Pe 1:7, 2 Pe 1:12, 2 Pe 1:13, 2 Pe 1:13, 2 Pe 1:18, 2 Pe 1:19, 2 Pe 1:19, 2 Pe 2:1, 2 Pe 2:1, 2 Pe 2:3, 2 Pe 2:7, 2 Pe 2:8, 2 Pe 2:10, 2 Pe 2:12, 2 Pe 2:12, 2 Pe 2:13, 2 Pe 2:13, 2 Pe 2:16, 2 Pe 2:18, 2 Pe 2:18, 2 Pe 2:20, 2 Pe 3:1, 2 Pe 3:1, 2 Pe 3:10, 2 Pe 3:10, 2 Pe 3:10, 2 Pe 3:11, 2 Pe 3:13, 2 Pe 3:14, 2 Pe 3:16, 2 Pe 3:16, 2 Pe 3:16, 2 Pe 3:18, 1 Jo 1:5, 1 Jo 1:6, 1 Jo 1:7, 1 Jo 1:7, 1 Jo 1:8, 1 Jo 1:10, 1 Jo 2:3, 1 Jo 2:4, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:6, 1 Jo 2:8, 1 Jo 2:8, 1 Jo 2:9, 1 Jo 2:9, 1 Jo 2:10, 1 Jo 2:10, 1 Jo 2:11, 1 Jo 2:11, 1 Jo 2:14, 1 Jo 2:15, 1 Jo 2:15, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:24, 1 Jo 2:24, 1 Jo 2:24, 1 Jo 2:24, 1 Jo 2:27, 1 Jo 2:27, 1 Jo 2:28, 1 Jo 2:28, 1 Jo 3:5, 1 Jo 3:6, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:14, 1 Jo 3:15, 1 Jo 3:16, 1 Jo 3:17, 1 Jo 3:19, 1 Jo 3:24, 1 Jo 3:24, 1 Jo 3:24, 1 Jo 3:24, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:4, 1 Jo 4:4, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:10, 1 Jo 4:12, 1 Jo 4:12, 1 Jo 4:13, 1 Jo 4:13, 1 Jo 4:13, 1 Jo 4:15, 1 Jo 4:15, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:17, 1 Jo 4:17, 1 Jo 4:17, 1 Jo 4:18, 1 Jo 4:18, 1 Jo 5:2, 1 Jo 5:6, 1 Jo 5:6, 1 Jo 5:7, 1 Jo 5:8, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:11, 1 Jo 5:19, 1 Jo 5:20, 1 Jo 5:20, 2 Jo 1:1, 2 Jo 1:2, 2 Jo 1:3, 2 Jo 1:4, 2 Jo 1:6, 2 Jo 1:7, 2 Jo 1:9, 2 Jo 1:9, 3 Jo 1:1, 3 Jo 1:3, 3 Jo 1:4, Jude 1:1, Jude 1:10, Jude 1:12, Jude 1:14, Jude 1:18, Jude 1:20, Jude 1:21, Jude 1:23, Jude 1:24, Rev 1:1, Rev 1:3, Rev 1:4, Rev 1:5, Rev 1:9, Rev 1:9, Rev 1:9, Rev 1:10, Rev 1:10, Rev 1:11, Rev 1:13, Rev 1:15, Rev 1:16, Rev 1:16, Rev 2:1, Rev 2:1, Rev 2:7, Rev 2:12, Rev 2:13, Rev 2:13, Rev 2:14, Rev 2:16, Rev 2:18, Rev 2:23, Rev 2:24, Rev 2:27, Rev 3:1, Rev 3:4, Rev 3:4, Rev 3:5, Rev 3:7, Rev 3:12, Rev 3:21, Rev 3:21, Rev 4:1, Rev 4:2, Rev 4:2, Rev 4:4, Rev 4:6, Rev 5:3, Rev 5:6, Rev 5:6, Rev 5:9, Rev 5:13, Rev 5:13, Rev 5:13, Rev 6:5, Rev 6:6, Rev 6:8, Rev 6:8, Rev 6:8, Rev 7:9, Rev 7:14, Rev 7:15, Rev 8:1, Rev 8:9, Rev 8:13, Rev 9:6, Rev 9:10, Rev 9:11, Rev 9:17, Rev 9:19, Rev 9:19, Rev 9:20, Rev 10:2, Rev 10:6, Rev 10:6, Rev 10:6, Rev 10:6, Rev 10:7, Rev 10:8, Rev 10:9, Rev 10:10, Rev 11:1, Rev 11:6, Rev 11:12, Rev 11:13, Rev 11:13, Rev 11:15, Rev 11:19, Rev 11:19, Rev 12:1, Rev 12:2, Rev 12:3, Rev 12:5, Rev 12:7, Rev 12:8, Rev 12:10, Rev 12:12, Rev 13:3, Rev 13:6, Rev 13:8, Rev 13:10, Rev 13:10, Rev 13:12, Rev 14:2, Rev 14:5, Rev 14:6, Rev 14:7, Rev 14:9, Rev 14:10, Rev 14:10, Rev 14:13, Rev 14:14, Rev 14:15, Rev 14:17, Rev 15:1, Rev 15:1, Rev 15:5, Rev 16:3, Rev 16:8, Rev 17:3, Rev 17:4, Rev 17:16, Rev 18:2, Rev 18:6, Rev 18:7, Rev 18:8, Rev 18:8, Rev 18:10, Rev 18:16, Rev 18:19, Rev 18:19, Rev 18:22, Rev 18:22, Rev 18:22, Rev 18:23, Rev 18:23, Rev 18:23, Rev 18:24, Rev 19:1, Rev 19:2, Rev 19:11, Rev 19:14, Rev 19:15, Rev 19:15, Rev 19:17, Rev 19:17, Rev 19:20, Rev 19:20, Rev 19:21, Rev 20:6, Rev 20:8, Rev 20:12, Rev 20:13, Rev 20:13, Rev 20:15, Rev 21:8, Rev 21:10, Rev 21:14, Rev 21:22, Rev 21:23, Rev 21:24, Rev 21:27, Rev 22:2, Rev 22:3, Rev 22:6, Rev 22:18, Rev 22:19

1723

enagkalizomai
 enagkalizomai

enagkalisamenoV
Mark 9:36, Mark 10:16

1724

enalioV
 enalios

enaliwn
Jam 3:7

1725

enanti
 enanti

enanti
Luke 1:8

1726

enantion
 enantion

enantion
Mark 2:12, Luke 20:26, Luke 24:19, Acts 7:10, Acts 8:32, Acts 28:17

1727

enantioV
 enantios

enantiaV
Mark 15:39, Titus 2:8

enantia
Acts 26:9

enantioV
Matt 14:24, Mark 6:48

enantiouV
Acts 27:4

enantiwn
1 Th 2:15

1728

enarcomai
 enarchomai

enarxamenoi
Gal 3:3

enarxamenoV
Php 1:6

1729

endehV
 endees

endehV
Acts 4:34

1730

endeigma
 endeigma

endeigma
2 Th 1:5Next Page - 1731 (endeiknumi) to 1740 (edoxazo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com