Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3451 (mousikos) to 3460 (Mura)

Previous Page - 3441 (monos) to 3450 (mou)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3451

mousikoV
 mousikos

mousikwn
Rev 18:22

3452

mueloV
 muelos

muelwn
Heb 4:12

3453

muew
 mueo

memuhmai
Php 4:12

3454

muqoV
 muthos

muqoiV
1 Ti 1:4, Titus 1:14, 2 Pe 1:16

muqouV
1 Ti 4:7, 2 Ti 4:4

3455

mukaomai
 mukaomai

mukatai
Rev 10:3

3456

mukthrizw
 mukterizo

mukthrizetai
Gal 6:7

3457

mulikoV
 mulikos

mulikoV
Mark 9:42

3458

muloV
 mulos

mulon
Rev 18:21

muloV
Matt 18:6, Luke 17:2

mulou
Rev 18:22

3459

mulwn
 mulon

mulwni
Matt 24:41

3460

Mura
 Mura

mura
Luke 23:56, Acts 27:5Next Page - 3461 (murias) to 3470 (momos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com