Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3831 (paneguris) to 3840 (pantothen)

Previous Page - 3821 (palaiotes) to 3830 (pandocheus)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3831

panhguriV
 paneguris

panhgurei
Heb 12:23

3832

panoiki
 panoiki

panoiki
Acts 16:34

3833

panoplia
 panoplia

panoplian
Luke 11:22, Eph 6:11, Eph 6:13

3834

panourgia
 panourgia

panourgian
Luke 20:23

panourgia
1 Cor 3:19, 2 Cor 4:2, 2 Cor 11:3, Eph 4:14

3835

panougoV
 panougos

panourgoV
2 Cor 12:16

3836

pantacoqen
 pantachothen

pantacoqen
Mark 1:45

3837

pantacou
 pantachou

pantacou
Mark 16:20, Luke 9:6, Acts 17:30, Acts 21:28, Acts 24:3, Acts 28:22, 1 Cor 4:17

3838

pantelhV
 panteles

panteleV
Luke 13:11, Heb 7:25

3839

panth
 pante

panta
Matt 4:9, Matt 5:18, Matt 6:32, Matt 6:33, Matt 7:12, Matt 8:33, Matt 11:27, Matt 13:34, Matt 13:41, Matt 13:44, Matt 13:46, Matt 13:51, Matt 13:56, Matt 17:11, Matt 18:25, Matt 18:26, Matt 18:29, Matt 18:31, Matt 19:20, Matt 19:26, Matt 19:27, Matt 21:22, Matt 22:4, Matt 23:3, Matt 23:5, Matt 23:36, Matt 24:2, Matt 24:6, Matt 24:8, Matt 24:33, Matt 24:34, Matt 25:32, Matt 28:19, Matt 28:20, Mark 3:28, Mark 4:11, Mark 4:34, Mark 5:26, Mark 6:30, Mark 7:14, Mark 7:19, Mark 7:23, Mark 7:37, Mark 9:12, Mark 9:23, Mark 10:20, Mark 10:27, Mark 10:28, Mark 11:11, Mark 11:24, Mark 12:44, Mark 13:4, Mark 13:10, Mark 13:23, Mark 13:30, Mark 14:36, Luke 1:65, Luke 2:19, Luke 2:51, Luke 4:7, Luke 4:13, Luke 4:37, Luke 7:1, Luke 9:1, Luke 9:7, Luke 9:13, Luke 10:22, Luke 11:41, Luke 12:18, Luke 12:30, Luke 12:31, Luke 14:17, Luke 15:14, Luke 15:31, Luke 16:14, Luke 17:10, Luke 18:12, Luke 18:21, Luke 18:22, Luke 18:28, Luke 18:31, Luke 21:22, Luke 21:24, Luke 21:29, Luke 21:32, Luke 21:36, Luke 24:9, Luke 24:44, Luke 24:47, John 1:3, John 1:9, John 3:35, John 4:25, John 4:29, John 4:39, John 4:45, John 5:20, John 10:41, John 13:3, John 14:26, John 14:26, John 15:15, John 15:21, John 16:15, John 16:30, John 17:7, John 17:10, John 18:4, John 19:28, John 21:17, Acts 1:18, Acts 3:22, Acts 4:24, Acts 5:20, Acts 7:50, Acts 10:12, Acts 10:33, Acts 10:43, Acts 13:22, Acts 14:15, Acts 14:16, Acts 15:17, Acts 15:17, Acts 15:18, Acts 17:22, Acts 17:24, Acts 17:25, Acts 20:18, Acts 20:35, Acts 21:27, Rom 3:2, Rom 8:28, Rom 8:32, Rom 11:36, Rom 12:4, Rom 14:2, Rom 14:20, Rom 15:11, Rom 16:26, 1 Cor 2:10, 1 Cor 2:15, 1 Cor 3:21, 1 Cor 3:22, 1 Cor 6:12, 1 Cor 6:12, 1 Cor 6:12, 1 Cor 8:6, 1 Cor 8:6, 1 Cor 9:12, 1 Cor 9:22, 1 Cor 9:25, 1 Cor 10:11, 1 Cor 10:23, 1 Cor 10:23, 1 Cor 10:23, 1 Cor 10:23, 1 Cor 10:31, 1 Cor 10:33, 1 Cor 11:2, 1 Cor 11:12, 1 Cor 12:6, 1 Cor 12:11, 1 Cor 12:12, 1 Cor 12:19, 1 Cor 12:26, 1 Cor 12:26, 1 Cor 13:2, 1 Cor 13:3, 1 Cor 13:7, 1 Cor 13:7, 1 Cor 13:7, 1 Cor 13:7, 1 Cor 14:26, 1 Cor 14:40, 1 Cor 15:27, 1 Cor 15:27, 1 Cor 15:27, 1 Cor 15:28, 1 Cor 15:28, 1 Cor 15:28, 1 Cor 16:14, 2 Cor 2:9, 2 Cor 4:15, 2 Cor 5:17, 2 Cor 5:18, 2 Cor 6:10, 2 Cor 7:14, 2 Cor 12:19, Gal 3:8, Gal 3:22, Eph 1:10, Eph 1:11, Eph 1:22, Eph 1:22, Eph 1:23, Eph 3:9, Eph 3:20, Eph 4:10, Eph 4:15, Eph 5:13, Eph 6:16, Eph 6:21, Php 2:14, Php 3:8, Php 3:8, Php 3:21, Php 4:7, Php 4:13, Php 4:18, Php 4:21, Col 1:16, Col 1:16, Col 1:17, Col 1:20, Col 1:28, Col 1:28, Col 1:28, Col 2:2, Col 2:13, Col 2:22, Col 3:8, Col 3:11, Col 3:17, Col 3:20, Col 3:22, Col 4:7, Col 4:9, 1 Th 5:21, 2 Th 2:4, 1 Ti 4:8, 1 Ti 6:13, 1 Ti 6:17, 2 Ti 2:10, 2 Ti 4:17, Titus 1:15, Titus 2:7, Heb 1:3, Heb 2:8, Heb 2:8, Heb 2:8, Heb 2:10, Heb 2:10, Heb 2:17, Heb 3:4, Heb 4:13, Heb 4:15, Heb 8:5, Heb 9:19, Heb 9:21, Heb 9:22, Heb 12:1, Heb 12:6, 1 Pe 2:1, 2 Pe 1:3, 2 Pe 3:4, 1 Jo 2:20, 1 Jo 3:20, Rev 4:11, Rev 5:13, Rev 12:5, Rev 14:8, Rev 15:4, Rev 18:3, Rev 18:14, Rev 18:23, Rev 19:21, Rev 21:5, Rev 21:7

panth
Acts 24:3

panti
Matt 4:4, Matt 25:29, Luke 2:10, Luke 4:4, Luke 6:30, Luke 11:4, Luke 12:48, Luke 19:26, Luke 21:36, Acts 1:21, Acts 4:10, Acts 5:34, Acts 10:2, Acts 10:35, Acts 10:41, Acts 13:24, Acts 20:28, Rom 1:16, Rom 2:10, Rom 4:16, Rom 10:4, Rom 12:3, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:5, 1 Cor 1:5, 1 Cor 16:16, 2 Cor 2:14, 2 Cor 4:8, 2 Cor 6:4, 2 Cor 7:5, 2 Cor 7:11, 2 Cor 7:16, 2 Cor 8:7, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:11, 2 Cor 11:6, 2 Cor 11:9, Gal 5:3, Eph 4:14, Eph 5:24, Eph 6:18, Php 1:18, Php 4:6, Php 4:12, Col 1:6, Col 1:10, Col 4:12, 1 Th 1:8, 1 Th 5:18, 2 Th 2:17, 2 Th 3:16, 1 Ti 2:8, 1 Ti 5:10, Heb 9:19, Heb 13:21, 1 Pe 2:18, 1 Pe 3:15, 1 Jo 4:1, Rev 21:19, Rev 22:18

3840

pantoqen
 pantothen

pantoqen
Luke 19:43, Heb 9:4Next Page - 3841 (pantokrator) to 3850 (parabole)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com