King James Bible
Hebrew Concordance

Send To Printer

1411 (gdabar) to 1420 (gduwlah)

Previous Page - 1401 (gibbar) to 1410 (Gad)
Strong's NumberStrong's NameHebrew Text and Scripture

1411

gdabar

treasurers
Dan 3:2, Dan 3:3

1412

Gudgodah

Gudgodah
Deu 10:7, Deu 10:7

1413

gadad

assembled
Jer 5:7

cut
Deu 14:1, 1 Ki 18:28, Jer 16:6, Jer 41:5, Jer 47:5

gather
Micah 5:1

together
Psa 94:21

1414

gdad

down
Dan 4:14, Dan 4:23

1415

gadah

banks
Jos 3:15, Jos 4:18, 1 Chr 12:15, Isa 8:7

1416

gduwd

armies
Job 25:3

army
2 Chr 25:9, 2 Chr 25:10, 2 Chr 25:13, Job 29:25

band
1 Ki 11:24, 2 Ki 13:21, 1 Chr 12:18, 1 Chr 12:21

bands
2 Sam 4:2, 2 Ki 6:23, 2 Ki 13:20, 2 Ki 24:2, 2 Ki 24:2, 2 Ki 24:2, 2 Ki 24:2, 1 Chr 7:4, 2 Chr 26:11

companies
2 Ki 5:2

company
1 Sam 30:15, 1 Sam 30:15, 1 Sam 30:23

men
2 Chr 22:1

troop
Gen 49:19, 1 Sam 30:8, 2 Sam 3:22, 2 Sam 22:30, Psa 18:29, Jer 18:22, Hos 7:1

troops
Job 19:12, Hos 6:9, Micah 5:1

1417

gduwd

cuttings
Jer 48:37

1418

gduwdah

furrows
Psa 65:10

1419

gadowl

aloud
1 Ki 18:27

elder
Gen 10:21, Gen 27:42, Gen 29:16, 1 Sam 18:17, 1 Ki 2:22, Eze 16:46, Eze 16:61, Eze 23:4

eldest
Gen 27:1, Gen 27:15, Gen 44:12, 1 Sam 17:13, 1 Sam 17:14, 1 Sam 17:28

exceeding
Jonah 4:6

exceedingly
Jonah 1:10, Jonah 1:16, Jonah 4:1

great
Gen 1:16, Gen 1:21, Gen 10:12, Gen 12:2, Gen 12:17, Gen 15:12, Gen 15:14, Gen 15:18, Gen 17:20, Gen 18:18, Gen 19:11, Gen 20:9, Gen 21:8, Gen 21:18, Gen 27:34, Gen 29:2, Gen 39:9, Gen 41:29, Gen 45:7, Gen 46:3, Gen 50:10, Exo 3:3, Exo 6:6, Exo 7:4, Exo 11:3, Exo 11:6, Exo 12:30, Exo 14:31, Exo 18:22, Exo 32:10, Exo 32:11, Exo 32:21, Exo 32:30, Exo 32:31, Num 13:28, Num 34:6, Num 34:7, Deu 1:7, Deu 1:17, Deu 1:19, Deu 1:28, Deu 2:7, Deu 2:10, Deu 2:21, Deu 4:6, Deu 4:7, Deu 4:8, Deu 4:32, Deu 4:34, Deu 4:36, Deu 5:22, Deu 5:25, Deu 6:10, Deu 6:22, Deu 7:19, Deu 8:15, Deu 9:1, Deu 9:2, Deu 10:17, Deu 10:21, Deu 11:7, Deu 18:16, Deu 25:13, Deu 25:14, Deu 26:5, Deu 26:8, Deu 27:2, Deu 28:59, Deu 29:3, Deu 29:3, Deu 29:24, Deu 29:28, Deu 34:12, Jos 1:4, Jos 1:4, Jos 6:5, Jos 6:20, Jos 7:9, Jos 7:26, Jos 8:29, Jos 9:1, Jos 10:2, Jos 10:10, Jos 10:11, Jos 10:18, Jos 10:20, Jos 10:27, Jos 14:12, Jos 14:15, Jos 15:12, Jos 15:47, Jos 17:17, Jos 22:10, Jos 23:4, Jos 23:9, Jos 24:17, Jos 24:26, Jud 2:7, Jud 5:15, Jud 5:16, Jud 11:33, Jud 15:8, Jud 15:18, Jud 16:5, Jud 16:6, Jud 16:15, Jud 16:23, Jud 21:5, 1 Sam 2:17, 1 Sam 4:5, 1 Sam 4:6, 1 Sam 4:10, 1 Sam 4:17, 1 Sam 5:9, 1 Sam 5:9, 1 Sam 6:9, 1 Sam 6:14, 1 Sam 6:15, 1 Sam 6:18, 1 Sam 6:19, 1 Sam 7:10, 1 Sam 12:16, 1 Sam 12:22, 1 Sam 14:20, 1 Sam 14:33, 1 Sam 14:45, 1 Sam 17:25, 1 Sam 19:5, 1 Sam 19:8, 1 Sam 19:22, 1 Sam 20:2, 1 Sam 23:5, 1 Sam 25:2, 1 Sam 30:2, 1 Sam 30:16, 1 Sam 30:19, 2 Sam 5:10, 2 Sam 7:9, 2 Sam 7:9, 2 Sam 18:7, 2 Sam 18:9, 2 Sam 18:17, 2 Sam 18:17, 2 Sam 18:29, 2 Sam 19:32, 2 Sam 20:8, 2 Sam 23:10, 2 Sam 23:12, 1 Ki 1:40, 1 Ki 3:4, 1 Ki 3:6, 1 Ki 3:6, 1 Ki 4:13, 1 Ki 5:17, 1 Ki 7:9, 1 Ki 7:10, 1 Ki 7:12, 1 Ki 8:42, 1 Ki 8:65, 1 Ki 10:18, 1 Ki 18:45, 1 Ki 19:11, 1 Ki 20:13, 1 Ki 20:21, 1 Ki 20:28, 1 Ki 22:31, 2 Ki 3:27, 2 Ki 4:8, 2 Ki 4:38, 2 Ki 5:1, 2 Ki 5:13, 2 Ki 6:23, 2 Ki 6:25, 2 Ki 7:6, 2 Ki 8:13, 2 Ki 10:19, 2 Ki 16:15, 2 Ki 17:21, 2 Ki 17:36, 2 Ki 18:19, 2 Ki 18:28, 2 Ki 22:13, 2 Ki 23:2, 2 Ki 23:26, 2 Ki 25:9, 2 Ki 25:26, 1 Chr 11:14, 1 Chr 12:22, 1 Chr 16:25, 1 Chr 22:8, 1 Chr 25:8, 1 Chr 26:13, 1 Chr 29:1, 1 Chr 29:9, 1 Chr 29:22, 2 Chr 1:8, 2 Chr 1:10, 2 Chr 2:5, 2 Chr 2:5, 2 Chr 2:9, 2 Chr 4:9, 2 Chr 6:32, 2 Chr 7:8, 2 Chr 9:17, 2 Chr 15:13, 2 Chr 16:14, 2 Chr 18:30, 2 Chr 21:14, 2 Chr 26:15, 2 Chr 28:5, 2 Chr 28:5, 2 Chr 30:21, 2 Chr 30:26, 2 Chr 31:15, 2 Chr 34:21, 2 Chr 34:30, 2 Chr 36:18, Ezr 3:11, Ezr 9:7, Ezr 9:13, Neh 1:3, Neh 1:5, Neh 1:10, Neh 3:27, Neh 4:14, Neh 5:1, Neh 5:7, Neh 6:3, Neh 7:4, Neh 8:6, Neh 8:12, Neh 8:17, Neh 9:18, Neh 9:25, Neh 9:26, Neh 9:32, Neh 9:37, Neh 12:31, Neh 12:43, Neh 12:43, Neh 13:5, Neh 13:27, Est 1:5, Est 1:20, Est 2:18, Est 4:3, Est 8:15, Est 9:4, Est 10:3, Job 1:19, Job 3:19, Job 5:9, Job 9:10, Job 37:5, Psa 21:5, Psa 47:2, Psa 48:1, Psa 57:10, Psa 76:1, Psa 77:13, Psa 86:10, Psa 86:13, Psa 95:3, Psa 95:3, Psa 96:4, Psa 99:2, Psa 99:3, Psa 104:25, Psa 104:25, Psa 108:4, Psa 111:2, Psa 115:13, Psa 135:5, Psa 136:4, Psa 136:7, Psa 136:17, Psa 138:5, Psa 145:3, Psa 145:8, Psa 147:5, Prov 19:19, Prov 25:6, Eccl 9:13, Eccl 9:14, Eccl 9:14, Eccl 10:4, Isa 5:9, Isa 8:1, Isa 9:2, Isa 12:6, Isa 27:1, Isa 27:13, Isa 29:6, Isa 34:6, Isa 36:4, Isa 36:13, Isa 54:7, Jer 4:6, Jer 5:5, Jer 6:1, Jer 6:22, Jer 10:6, Jer 10:6, Jer 10:22, Jer 11:16, Jer 14:17, Jer 16:6, Jer 16:10, Jer 21:5, Jer 21:6, Jer 22:8, Jer 25:14, Jer 25:32, Jer 26:19, Jer 27:5, Jer 27:7, Jer 28:8, Jer 30:7, Jer 31:8, Jer 32:17, Jer 32:18, Jer 32:19, Jer 32:21, Jer 32:37, Jer 32:42, Jer 33:3, Jer 36:7, Jer 43:9, Jer 44:7, Jer 44:15, Jer 44:26, Jer 48:3, Jer 50:9, Jer 50:22, Jer 50:41, Jer 51:54, Jer 51:55, Jer 52:13, Lam 2:13, Eze 1:4, Eze 3:12, Eze 3:13, Eze 8:6, Eze 9:9, Eze 17:3, Eze 17:3, Eze 17:7, Eze 17:7, Eze 17:9, Eze 21:14, Eze 25:17, Eze 29:3, Eze 29:18, Eze 36:23, Eze 37:10, Eze 38:13, Eze 38:15, Eze 38:19, Eze 39:17, Eze 47:10, Eze 47:15, Eze 47:19, Eze 47:20, Eze 48:28, Dan 8:8, Dan 8:21, Dan 9:4, Dan 9:12, Dan 10:4, Dan 10:7, Dan 10:8, Dan 11:13, Dan 11:25, Dan 11:25, Dan 11:28, Dan 11:44, Dan 12:1, Hos 1:11, Joel 2:11, Joel 2:25, Joel 2:31, Amos 6:11, Jonah 1:2, Jonah 1:4, Jonah 1:12, Jonah 1:17, Jonah 3:2, Jonah 3:3, Jonah 4:11, Micah 7:3, Nahum 1:3, Zeph 1:10, Zeph 1:14, Zech 1:14, Zech 4:7, Zech 7:12, Zech 8:2, Zech 8:2, Zech 14:4, Mal 1:11, Mal 1:11, Mal 1:14, Mal 4:5

greater
Gen 1:16, Gen 4:13, Gen 39:9, Exo 18:11, Num 14:12, Deu 1:28, Deu 4:38, Deu 9:1, Deu 11:23, Jos 10:2, 2 Sam 13:15, 2 Sam 13:16, 1 Chr 11:9, 2 Chr 3:5, Est 9:4, Eze 8:6, Eze 8:13, Eze 8:15, Eze 43:14, Hag 2:9

greatest
1 Chr 12:14, Job 1:3, Jer 6:13, Jer 8:10, Jer 31:34, Jer 42:1, Jer 42:8, Jer 44:12, Jonah 3:5

greatness
Exo 15:16

high
Gen 29:7, Lev 21:10, Num 35:25, Num 35:28, Num 35:28, Jos 20:6, 2 Ki 12:10, 2 Ki 22:4, 2 Ki 22:8, 2 Ki 23:4, 2 Chr 34:9, Neh 3:1, Neh 3:20, Neh 13:28, Hag 1:1, Hag 1:12, Hag 1:14, Hag 2:2, Hag 2:4, Zech 3:1, Zech 3:8, Zech 6:11

long
Dan 10:1

loud
Gen 39:14, 1 Sam 28:12, 2 Sam 15:23, 2 Sam 19:4, 1 Ki 8:55, 2 Ki 18:28, 2 Chr 15:14, 2 Chr 20:19, 2 Chr 32:18, Ezr 3:12, Ezr 3:13, Ezr 10:12, Neh 9:4, Est 4:1, Prov 27:14, Isa 36:13, Eze 8:18, Eze 9:1, Eze 11:13

man
2 Sam 3:38

matters
Psa 131:1

men
2 Ki 10:6, 2 Ki 10:11, 1 Chr 17:8, Neh 11:14, Prov 18:16, Nahum 3:10

mighty
Lev 19:15, Deu 4:37, Deu 7:21, Deu 7:23, Deu 9:29, Eze 17:17, Jonah 1:4

more
Num 22:18, 1 Sam 22:15, 1 Sam 25:36, Isa 56:12

nobles
Jonah 3:7

proud
Psa 12:3

things
2 Ki 8:4, Psa 71:19, Psa 106:21, Jer 45:5

very
Gen 27:33, Zech 1:15

The Following Have Multiple Hebrew Words Associated To A Single English Word

aloud
1 Ki 18:28

exceedingly
2 Sam 13:15, Neh 2:10

far
Dan 11:2

sore
Jud 21:2, 2 Sam 13:36, 2 Ki 20:3, Isa 38:3

1420

gduwlah

dignity
Est 6:3

greatness
1 Chr 17:19, 1 Chr 17:21, 1 Chr 29:11, Est 10:2, Psa 71:21, Psa 145:3, Psa 145:6

majesty
Est 1:4

things
2 Sam 7:21, 2 Sam 7:23, 1 Chr 17:19Next Page - 1421 (gidduwph) to 1430 (gadiysh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com