King James Bible
Hebrew Concordance

Send To Printer

3731 (Kaphtor) to 3740 (kerah)

Previous Page - 3721 (kaphaph) to 3730 (kaphtor)
Strong's NumberStrong's NameHebrew Text and Scripture

3731

Kaphtor

Caphtor
Deu 2:23, Jer 47:4, Amos 9:7

3732

Kaphtoriy

Caphthorim
1 Chr 1:12

Caphtorim
Gen 10:14

Caphtorims
Deu 2:23

3733

kar

captains
Eze 21:22

furniture
Gen 31:34

lamb
Isa 16:1

lambs
Deu 32:14, 1 Sam 15:9, 2 Ki 3:4, Psa 37:20, Isa 34:6, Jer 51:40, Eze 27:21, Eze 39:18, Amos 6:4

pastures
Psa 65:13, Isa 30:23

rams
Eze 4:2, Eze 21:22

3734

kor

cor
Eze 45:14

measures
1 Ki 4:22, 1 Ki 4:22, 1 Ki 5:11, 1 Ki 5:11, 2 Chr 2:10, 2 Chr 2:10, 2 Chr 27:5, Ezr 7:22

3735

Kara'

grieved
Dan 7:15

3736

karbel

clothed
1 Chr 15:27

3737

karbla`

hats
Dan 3:21

3738

karah

dig
Exo 21:33, Job 6:27

digged
Gen 26:25, Gen 50:5, Num 21:18, Psa 57:6, Psa 94:13, Psa 119:85, Jer 18:20, Jer 18:22

diggeth
Prov 16:27, Prov 26:27

made
2 Chr 16:14, Psa 7:15

opened
Psa 40:6

pierced
Psa 22:16

3739

karah

banquet
Job 41:6

bought
Hos 3:2

buy
Deu 2:6

prepared
2 Ki 6:23

3740

kerah

provision
2 Ki 6:23Next Page - 3741 (karah) to 3750 (karkom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com