King James Bible
Hebrew Concordance

Send To Printer

5541 (calah) to 5550 (collah)

Previous Page - 5531 (cikluwth) to 5540 (Celed)
Strong's NumberStrong's NameHebrew Text and Scripture

5541

calah

down
Psa 119:118

foot
Lam 1:15

valued
Job 28:16, Job 28:19

5542

celah

Selah
Psa 3:2, Psa 3:4, Psa 3:8, Psa 4:2, Psa 4:4, Psa 7:5, Psa 9:16, Psa 9:20, Psa 20:3, Psa 21:2, Psa 24:6, Psa 24:10, Psa 32:4, Psa 32:5, Psa 32:7, Psa 39:5, Psa 39:11, Psa 44:8, Psa 46:3, Psa 46:7, Psa 46:11, Psa 47:4, Psa 48:8, Psa 49:13, Psa 49:15, Psa 50:6, Psa 52:3, Psa 52:5, Psa 54:3, Psa 55:7, Psa 55:19, Psa 57:3, Psa 57:6, Psa 59:5, Psa 59:13, Psa 60:4, Psa 61:4, Psa 62:4, Psa 62:8, Psa 66:4, Psa 66:7, Psa 66:15, Psa 67:1, Psa 67:4, Psa 68:7, Psa 68:19, Psa 68:32, Psa 75:3, Psa 76:3, Psa 76:9, Psa 77:3, Psa 77:9, Psa 77:15, Psa 81:7, Psa 82:2, Psa 83:8, Psa 84:4, Psa 84:8, Psa 85:2, Psa 87:3, Psa 87:6, Psa 88:7, Psa 88:10, Psa 89:4, Psa 89:37, Psa 89:45, Psa 89:48, Psa 140:3, Psa 140:5, Psa 140:8, Psa 143:6, Hab 3:3, Hab 3:9, Hab 3:13

5543

Calluw

Sallai
Neh 11:8, Neh 12:20

Sallu
1 Chr 9:7, Neh 11:7, Neh 12:7

Salu
Num 25:14

5544

cillown

brier
Eze 28:24

thorns
Eze 2:6

5545

calach

forgive
Num 30:5, Num 30:8, Num 30:12, 1 Ki 8:30, 1 Ki 8:34, 1 Ki 8:36, 1 Ki 8:39, 1 Ki 8:50, 2 Chr 6:21, 2 Chr 6:25, 2 Chr 6:27, 2 Chr 6:30, 2 Chr 6:39, 2 Chr 7:14, Jer 31:34, Jer 36:3, Dan 9:19, Amos 7:2

forgiven
Lev 4:20, Lev 4:26, Lev 4:31, Lev 4:35, Lev 5:10, Lev 5:13, Lev 5:16, Lev 5:18, Lev 6:7, Lev 19:22, Num 15:25, Num 15:26, Num 15:28

forgiveth
Psa 103:3

pardon
Exo 34:9, Num 14:19, 2 Ki 5:18, 2 Ki 5:18, 2 Ki 24:4, Psa 25:11, Isa 55:7, Jer 5:1, Jer 5:7, Jer 33:8, Jer 50:20

pardoned
Num 14:20, Lam 3:42

spare
Deu 29:20

5546

callach

forgive
Psa 86:5

5547

cliychah

forgiveness
Psa 130:4

forgivenesses
Dan 9:9

pardon
Neh 9:17

5548

Calkah

Salcah
Jos 12:5, Jos 13:11

Salchah
Deu 3:10, 1 Chr 5:11

5549

calal

Exalt
Prov 4:8

exaltest
Exo 9:17

extol
Psa 68:4

plain
Prov 15:19

up
Job 19:12, Job 30:12, Isa 57:14, Isa 57:14, Isa 62:10, Isa 62:10, Jer 18:15, Jer 50:26

5550

collah

bank
2 Sam 20:15, 2 Ki 19:32, Isa 37:33

mount
Jer 6:6, Eze 4:2, Eze 21:22, Eze 26:8, Dan 11:15

mounts
Jer 32:24, Jer 33:4, Eze 17:17Next Page - 5551 (cullam) to 5560 (coleth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com