NORSK BIBELEN 1906

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1

 Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie pň °stsiden av Jordan, fra Arnon-ňen til Hermon-fjellet, og hele °demarken i °st: 

2

 Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rňdet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-ňen, fra midten av ňen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-ňen, som er grensen mot Ammons barn, 

3

 og over °demarken inntil °stsiden av Kinneret-sj°en og til °stsiden av °demarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene. 

4

 Likedan inntok de det land som tilh°rte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre`i 

5

 og rňdet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma`akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilh°rte Sihon, kongen i Hesbon. 

6

 Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slňtt, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom. 

7

 Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo pň vestsiden av Jordan, fra Ba`al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se`ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres Šttegrener - 

8

 i fjellbygdene og i lavlandet og i °demarken og i liene og i °rkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana`anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land: 

9

 kongen i Jeriko Ún, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, Ún, 

10

 kongen i Jerusalem Ún, kongen i Hebron Ún, 

11

 kongen i Jarmut Ún, kongen Lakis Ún, 

12

 kongen i Eglon Ún, kongen i Geser Ún, 

13

 kongen i Debir Ún, kongen i Geder Ún, 

14

 kongen i Horma Ún, kongen i Arad Ún, 

15

 kongen i Libna Ún, kongen i Adullam Ún, 

16

 kongen i Makkeda Ún, kongen i Betel Ún, 

17

 kongen i Tappuah Ún, kongen i Hefer Ún, 

18

 kongen i Afek Ún, kongen i Lassaron Ún, 

19

 kongen i Madon Ún, kongen i Hasor Ún, 

20

 kongen i Simron-Meron Ún, kongen i Aksaf Ún, 

21

 kongen i Ta`anak Ún, kongen i Megiddo Ún, 

22

 kongen i Kedes Ún, kongen i Jokneam ved Karmel Ún, 

23

 kongen i Dor pň Dor-h°idene Ún, kongen over Gojim ved Gilgal Ún, 

24

 kongen i Tirsa Ún, i alt en og tretti konger. 

Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: