Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 20

2 Kings

Return to Index

Chapter 21

1

 Manase avea doisprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi cinci de ani la Ierusalim. Mamq-sa se numea Hefyiba. 

2

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, dupq urkciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 

3

 El a zidit din nou knqlyimile, pe cari le dqrkmase tatql squ Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a fqcut un idol al Astarteei, cum fqcuse Ahab, kmpqratul lui Israel, wi s`a knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor wi i -a slujit. 

4

 A zidit astfel altare kn Casa Domnului, mqcar cq Domnul spusese: ,,Kn Ierusalim Kmi voi pune Numele.`` 

5

 A zidit altare kntregei owtiri a cerurilor kn cele douq curyi ale Casei Domnului. 

6

 Wi -a trecut pe fiul squ prin foc; se kndeletnicea cu ghicirea wi vrqjitoria, wi a yinut la el oameni cari chemau duhurile wi ghiceau viitorul. A fqcut din ce kn ce mai mult ce este rqu knaintea Domnului, mkniindu -L. 

7

 A pus idolul Astarteei, pe care -l fqcuse, kn casa despre care Domnul spusese lui David wi fiului squ Solomon: ,,Kn casa aceasta, wi kn Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminyiile lui Israel, vreau sq pun pentru totdeauna Numele Meu. 

8

 Nu voi mai muta piciorul lui Israel afarq din yara pe care am dat -o pqrinyilor lui, numai sq aibq grijq sq kmplineascq tot ce le-am poruncit wi toatq legea pe care le -a dat -o robul Meu Moise.`` 

9

 Dar ei n`au ascultat; wi Manase a fost pricina pentru care s`au rqtqcit wi au fqcut rqu mai mult deckt neamurile, pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 

10

 Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Sqi proorocii: 

11

 ,,Pentrucq Manase, kmpqratul lui Iuda, a sqvkrwit aceste urkciuni, pentrucq a fqcut mai rqu deckt tot ce fqcuserq knaintea lui Amoriyii, wi pentrucq a fqcut wi pe Iuda sq pqcqtuiascq prin idolii lui, 

12

 iatq ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Voi aduce peste Ierusalim wi peste Iuda nenorociri cari vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele 

13

 Voi kntinde asupra Ierusalimului frknghia ca asupra Samariei wi cumpqna ca asupra casei lui Ahab: wi voi curqyi Ierusalimul, ca o farfurie, care se curqyewte, wi se rqstoarnq cu faya kn jos, dupq ce a fost curqyitq. 

14

 Voi pqrqsi rqmqwiya mowtenirii Mele, wi -i voi da kn mknile vrqjmawilor lor; wi vor ajunge de jaful wi prada tuturor vrqjmawilor lor, 

15

 pentrucq au fqcut ce este rqu knaintea Mea wi M`au mkniat din ziua cknd au iewit pqrinyii lor din Egipt, pknq kn ziua de azi!`` 

16

 Manase a vqrsat deasemenea mult sknge nevinovat, pknq acolo knckt a umplut Ierusalimul dela un capqt la altul, afarq de pqcatele pe cari le -a sqvkrwit wi kn cari a tkrkt wi pe Iuda, fqcknd ce este rqu knaintea Domnului. 

17

 Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a fqcut el, wi pqcatele la cari s`a dedat, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? 

18

 Manase a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat kn grqdina casei, kn grqdina lui Uza. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Amon. 

19

 Amon avea douqzeci wi doi de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit doi ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Mewulemet, fata lui Haruy, din Iotba. 

20

 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, cum fqcuse tatql squ Manase; 

21

 a umblat kn toatq calea kn care umblase tatql squ, a slujit idolilor cqrora slujise wi tatql squ, wi s`a knchinat knaintea lor; 

22

 a pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor sqi, wi n`a umblat kn calea Domnului. 

23

 Slujitorii lui Amon au uneltit kmpotriva lui, wi au omorkt pe kmpqrat kn casa lui. 

24

 Dar poporul yqrii a lovit pe toyi cei ce uneltiserq kmpotriva kmpqratului Amon; wi poporul yqrii a pus kmpqrat, kn locul squ, pe fiul squ Iosia. 

25

 Celelalte fapte ale lui Amon, wi ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda? 

26

 L-au kngropat kn mormkntul squ, kn grqdina lui Uza. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Iosia. 

2 Kings 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: